Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Entre 3.200 i 7.500 persones podrien necessitar atenció pal·liativa a les Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, va assistir a la presentació del Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears 2019-2023, en el marc de la V Jornada de l’Estratègia de Cures Pal·liatives, que va tenir lloc a l’Hospital Universitari Son Llàtzer, i en la qual s’hi va inscriure 140 participants, la majoria professionals del sector sanitari. Segons dades de la Conselleria de l’any 2017, la població que podria necessitar atenció pal·liativa a les Illes Balears se situa entre 3.231 i 7.561 persones.

El Programa té com a objectiu principal millorar la qualitat de l’atenció que reben els pacients i els seus familiars quan estan en una situació de malaltia greu i avançada i/o de final de la vida donant-los una resposta sanitària integral, coordinada i respectuosa d’acord amb els valors de la persona.

Per fer-ho desenvolupa diferents mesures: impartir formació als professionals de tots els àmbits assistencials; crear equips específics de cures pal·liatives als hospitals d’aguts per donar suport a la identificació i l’atenció de les necessitats dels pacients (ingressats o al seu domicili o a la residència); implementar eines comunes als professionals dels àmbits implicats en l’atenció pal·liativa i en les històries clíniques, i identificar la necessitat de difondre el model de cures pal·liatives.

En l’elaboració d’aquest document s’han tingut en compte algunes reflexions importants que afecten l’atenció pal·liativa en conjunt.

En primer lloc, calia definir què s’entén per atenció pal·liativa o cures pal·liatives; en aquest sentit, s’ha de deixar enrere la concepció tradicional centrada només en les persones amb patologies oncològiques i redefinir la població diana tributària d’aquest tipus d’atenció. En definitiva, cal passar dels conceptes com malaltia terminal o pacient terminal al de persones amb malalties cròniques avançades i amb pronòstic de vida limitat.

En segon lloc, aquest model també implica establir de manera clara el rol de cada professional durant el procés d’atenció i aclarir els moments clau per a la identificació primerenca de les persones amb necessitats d’atenció pal·liativa, independentment de quina sigui la malaltia de base i quin sigui l’àmbit sanitari en què estiguin. En aquest sentit cal incidir en la continuïtat assistencial i deixar enrere el model d’atenció basat només en la reacció envers la malaltia i centrat només en l’atenció hospitalària.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 14/10/2019]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]

Què en diu la premsa
*12/10/2019 noticiasmallorca.es - Entre 3.200 i 7.500 personas podrian necesitar atención paliativa en Baleares.
*12/10/2019 diariodemallorca.es - Más de 3.200 personas necesitan cuidados paliativos en Balears.