La Conselleria de Salut aportarà enguany 1.151.162 euros per a l’atenció a les drogodependències i altres addiccions als municipis de Mallorca, gràcies al conveni de col·laboració amb el Consell Insular que ha autoritzat el Consell de Govern.

La finalitat de l’acord, amb el qual es dona continuïtat a la tasca mantinguda fins ara, és sumar esforços i promoure la planificació integral i la coordinació entre diferents institucions i així assolir resultats efectius en la lluita contra les drogodependències i altres addiccions.

Més concretament, l’objectiu del conveni és garantir la col·laboració en el desenvolupament d’accions en relació amb l’atenció, el tractament ambulatori i residencial a les persones amb problemes de drogodependències i altres addiccions, i la coordinació per dur a terme programes de prevenció de drogodependències i altres addiccions durant l’any 2018.

Així doncs, les accions que integren el tractament ambulatori i residencial a les persones amb problemes de drogodependències i que es reflecteixen en aquest acord són les següents:

Llegeix més...

En el BOIB núm. 188, de 4 d'agost de 2018, s'ha publicat el Reial decret-llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

Aquest Reial decret-llei modifica la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang en el que contradiguin o s'oposin al que es disposa en aquest Reial decret-llei.

En aquest enllaç podeu consultar les modificacions establertes.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha adoptat el Protocol d’actuació en casos d’abús sexual infantil i explotació sexual infantil a les Illes Balears, que complementa el Protocol marc d’actuacions de maltractament infantil que s’ha anat desenvolupant des de l’any 2007.

Aquest Protocol, impulsat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, reforça les mesures i actuacions relacionades amb els casos d’abús i explotació sexual infantil, al mateix temps que serveix com a instrument tècnic per millorar la coordinació interinstitucional en l’actuació entre diversos agents: professionals sanitaris especialitzats en abús i explotació sexual infantil de Balears i unitats especialitzades, entre d’altres.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut i la Conselleria d’Educació i Universitat posen en marxa per al curs 2018-19 la cinquena convocatòria del Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears.

La finalitat d'aquest programa és que tota la comunitat educativa adopti hàbits de vida saludables en un entorn favorable per a la salut.

Hi poden participar tots els centres educatius adscrits a la Conselleria d'Educació i Universitat, tant públics com privats.

El termini per a la presentació de sol·licituds romandrà obert fins al 31 d'octubre de 2018.

Llegeix més...

La campanya #Nosiguisase, de sensibilització sobre el consum responsable d’alcohol a les festes populars, continua la seva activitat i visitarà cinc municipis més durant el mes de setembre. En total, seran 40 els pobles de Balears que recorrerà aquesta tercera edició de la iniciativa, impulsada per la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut, amb l’objectiu d’informar els joves de més de 18 anys dels riscs associats al consum d’alcohol.

Concretament, les visites programades el setembre són Sant Antoni de Portmany (1 de setembre), Lloseta (7 de setembre), Fornalutx (8 de setembre), Bunyola (15 de setembre) i Binissalem (23 de setembre).

Enguany, es vol donar una importància especial als missatges referents a l’alcohol i la conducció, ja que el jovent que acudeix a les festes utilitza moltes vegades el transport privat.

El Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB), que depèn de la Direcció General de Salut Pública i Participació, recalca que l’alcohol afecta la conducció “des de la primera gota” i que els estudis demostren que no hi ha cap quantitat d’alcohol considerada segura quan s’ha de conduir, ja que encara que una persona doni un nivell baix d’alcoholèmia, la visió i el temps de reacció es veuen afectats.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut dona a conèixer un espai web sobre sexualitat saludable, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Sexual, que es va celebrar el dia 4 de setembre.

L’objectiu d’aquest espai és promocionar una sexualitat saludable en tots els seus aspectes: la identitat sexual i de gènere, l’eròtica i l’afectivitat.

Aquesta pàgina ofereix informació actualitzada i de qualitat sobre la diversitat sexual, la sexualitat al llarg de la vida, l’eròtica, l’ètica de les relacions, la prevenció de riscs i els drets sexuals, i s'adreça principalment als professionals de diferents àmbits (salut, docència, educació social, treball social, psicologia...), encara que pot ser d’utilitat per a qualsevol persona que estigui interessada en aquest tema.

Llegeix més...

En el marc del projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), que des de l’any 2014 s’està desenvolupant als barris de Santa Catalina i es Jonquet i que ha contribuït a teixir una xarxa de relacions que enforteixen la comunitat, s'ha elaborat el Mapa d'actius dels barris de Santa Catalina i es Jonquet 2018.

Aquesta Guia neix de la participació activa dels veïns dels barris de Santa Catalina i es Jonquet del municipi de Palma, que organitzats per grups, van recòrrer els carrers de les dues barriades per tal de capturar, a través de la fotografia, tant els elements que consideren que promouen la salut com aquells que la minven.

L'objectiu és identificar els elements, espais, recursos i serveis que puguin promocionar la salut de les persones en aquests barris, així com aquells que no funcionen per poder investigar els motius pels quals no constitueixen un actiu en salut i poder convertir-lo en promotor de vida saludable.

Llegeix més...

En el BOE núm. 182, de 28 de juliol de 2018, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica l'Addenda al Conveni de col·laboració entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i la Conselleria de Salut, en representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), per a la realització d'actuacions conjuntes en relació amb els treballadors afectats per patologies derivades de la utilització d'amiant.

El mes de desembre de 2015 l'Institut Nacional de la Seguretat Social i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears van formalitzar un conveni de col·laboració entre ambdues institucions.

El mes de desembre de 2016 es va formalitzar una addenda al conveni entre l'INSS i la CAIB per prorrogar-lo per un període anual, amb efectes des del 15 de desembre de 2016 al 14 de desembre de 2017.

Llegeix més...

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei de promoció de la Seguretat i la Salut en el treball a les Illes Balears, que és el primer text normatiu d’aquestes característiques a la Comunitat, i que es va començar a tramitar a finals del mes d’abril.

Els principals objectius són, d’una banda, la reducció dels elevats índex de sinistralitat que es registren a les Illes i, d’altra banda, millorar els mecanismes per a la detecció de malalties professionals, en especial al sector de l’hoteleria.

La Llei estableix la creació i regulació de l’Institut Balear de la Seguretat i la Salut Laboral (IBASSAL), que quedarà adscrit a la Direcció de Treball i Salut Laboral, i que permetrà una millor coordinació amb les autoritats sanitàries.

L’IBASSAL és un organisme autònom amb personalitat jurídica propia, que es configura com a òrgan científic i tècnic en matèria de prevenció de riscs laborals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Llegeix més...

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca promocionarà el consum de fruita, hortalisses i llet a les escoles de les Illes Balears.

Es destinaran a aquesta campanya 359.275 euros, dels quals 300.168 seran per a la promoció de consum de fruita i verdura, i 59.107 per a la promoció de consum de llet. Aquesta partida, acordada a la Conferència Sectorial d’Agricultura, es destinarà a fomentar el consum d’aquests productes entre la població infantil i inculcar hàbits alimentaris saludables per a lluitar contra l’obesitat infantil.

El curs 2017-18 es van repartir a 97.489 alumnes de 266 escoles de les Illes Balears: 106.445 kg de fruita, 1.142 litres de llet i 18.000 kg de iogurt.

Llegeix més...