La Plataforma per un Oci Nocturn de Qualitat ha consensuat la posada en marxa d’accions concretes encaminades a promoure la prevenció del consum d’alcohol entre els menors. A la reunió mantinguda, la Plataforma ha acordat l’establiment de mesures d’acció conjuntes per tal d’assolir un oci nocturn de qualitat. La Plataforma estableix, entre d’altres, mesures formatives per als treballadors de la indústria de l’oci; el manteniment dels programes de prevenció en els col·legis; l’intercanvi d’informació en xarxa de les iniciatives municipals adreçades a prevenir el consum d’alcohol entre els menors; la supervisió familiar, la promoció d’ordenances municipals contra el botellot, així com la participació en la nova llei de l’alcohol que elabora el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat avui el Pla Estratègic d'Infància i Adolescència 2013-2016. El pla actua en diferents àrees, entre elles, la salut integral. En aquesta àrea s'inclouen mesures específiques per promoure una bona salut i hàbits saludables en la infància i adolescència. A continuació es detallen algunes d'aquestes mesures:

Llegeix més...

La intervenció en l’entorn familiar es considera un aspecte fonamental pel tractament de les patologies mentals greus. Per aquest motiu, posar en coneixement de les persones properes al pacient instruments i tècniques per fer front a l’actuació davant la malaltia esdevé un element molt beneficiós en la resposta al trastorn mental greu. Es considera que les famílies no són ni les causants ni les culpables de la malaltia i es posa l’èmfasi en la important aportació que poden fer en el procés terapèutic.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social recomana a la població balear que davant una simptomatologia de la grip vagin als centres de salut més propers, que atenen des de les 8.00 fins a les 17.30 hores, i fora d’aquest horari als punts d’atenció continuada (PAC), que faciliten assistència a partir de les 17.30 hores i els cap de setmana. Els centres de salut i els PAC donen una assistència més ràpida i eviten els desplaçaments als hospitals, amb la qual cosa es redueixen els temps d’espera i evitan un augment de la pressió assistencial a les urgències.

Llegeix més...

La base de dades HEIDI ha incorporat nous indicadors de salut de la Comunitat Europea (ECHI) sobre pressió arterial per gènere i nivell educatiu i l’ús de medicaments en la diabetis mellitus, l’asma, la depressió i les malalties hipertensives i cardiopulmonars.

El portal HEIDI (Health in Europe: Information and Data Interface), creat per la Direcció General de Salut i Consum de la Comissió Europea, és una aplicació interactiva l’objectiu de la qual és facilitar l'accés a les dades sobre salut a Europa, així com crear un sistema fiable de comparació de dades entre les diferents regions.

Llegeix més...