Categoria: Salut ambiental

Publicació de la Llei 12/2016 d'avaluació ambiental de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 106, de 20 d'agost de 2016, s'ha publicat la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

El procediment d'avaluació ambiental de projectes, plans i programes garanteix la prevenció d'impactes ambientals negatius, amb la valoració prèvia de la millor entre diferents alternatives, inclosa l'alternativa zero, i l'establiment de mecanismes de prevenció, correcció o compensació.

És una eina bàsica per a la protecció tant del medi ambient com del benestar ciutadà i la salut, de manera compatible amb el desenvolupament econòmic i social.

Les finalitats d'aquesta Llei són: 

  • La regulació d'un procediment d'intervenció administrativa ambiental, per tal de garantir un nivel de protecció del medi ambient elevat i el desenvolupament sostenible.
  • L'adaptació de la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a les modificacions de les normes produïdes en la legislació comunitària i estatal.
  • La racionalització i simplificació dels procediments administratius de control ambiental, garantint la col·laboració i la coordinació entre totes les administracions públiques competents.
  • El foment de la participació dels ciutadans en la presa de decisions.
  • L'impuls de la transparència i la utilització de mitjans electrònics per facilitar la participació i l'accés a la informació.
  • La promoció de la responsabilitat social sobre el medi ambient, cosa que implica la posada en funcionament de plans, programes, projectes o activitats que regula aquesta llei.

[Font: BOIB. Núm. 106. 20/08/2016]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal]