Categoria: Sociosanitari

S'aprova el repartiment d'ajudes socials amb càrrec al 0,7% de l'IRPF

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, va presidir el Consell Territorial de Serveis Socials i Dependència, en el qual va informar els consellers de Serveis Socials de l'avantprojecte de la Llei orgànica de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència, que té com a objectiu general convertir la infància en un bé col·lectiu de protecció social.

L'avantprojecte estableix un concepte de violència molt ampli que abasta tota forma de perjudici o abús físic, psicològic o emocional, incloses les agressions o abusos sexuals, els càstigs físics, el simple descuit o el tracte negligent. Es castiga tot tipus de violència sigui com sigui la seva forma de comissió, inclosa la realitzada per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Entre les novetats més importants es troba l'establiment del deure de qualsevol persona que adverteixi una situació de desprotecció, risc o violència sobre un menor a comunicar-la davant l'autoritat competent.

També contempla la modificació del Codi Penal per a ampliar de forma molt rellevant el termini de prescripció dels delictes més greus contra els menors.

En tots els delictes sexuals i de tràfic, la condemna comportarà la inhabilitació per a qualsevol professió o ofici que suposi contacte regular i directe amb menors.

Així mateix, en el Consell Territorial es va informar d'altres temes, com:

Pla Nacional d'Alzheimer 2019-2023

S'està finalitzant la seva redacció. La finalitat del Pla és reduir l'impacte de la malaltia, afavorir el manteniment de la persona amb Alzheimer en el seu entorn natural, posar en marxa respostes socials i sanitàries adequades i millorar el coneixement relatiu a la dimensió i les necessitats de les persones amb Alzheimer i les seves famílies. També pretén frenar l'impacte econòmic i social de la malaltia.

Nou sistema d'informació de serveis socials

També es va informar del projecte de Reial decret per a regular el Sistema d'Informació Estatal de Serveis Socials (SIESS), per a normalitzar, integrar i organitzar tota la informació disponible de serveis socials en totes les comunitats autònomes, així com la distribució de la informació de la forma més convenient, per a facilitar la presa de decisions.

[Font: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. 06/03/2019]

[Foto: : Ministeri de Sanitt, Consum i Benestar Social]