Categoria: Ajudes

El Govern estatal aprova 522 milions d'euros en ajudes a projectes d'investigació i per a contractes predoctorals

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'objectiu de les ajudes predoctorals és incentivar la formació i especialització de persones que estan preparant la tesi doctoral i volen dedicar-se a la investigació, impulsant la seva inserció laboral.

L'Agència Estatal d'Investigació (AEI) destinarà 110 milions d'euros per a la contractació de joves investigadors, que podran realitzar la tesi doctoral en grups solvents d'universitats, organismes d'investigació públics o privats sense ànim de lucre, i accedir a més opcions de mobilitat internacional i de mobilitat dins del sector públic i privat. 

Convocatòria de projectes

Aquesta convocatòria promou que la comunitat científica espanyola pugui abordar projectes d'investigació científica i tècnics d'alta qualitat, novetat i rellevància que contribueixin al progrés del coneixement, així com a la resolució de problemes de la societat i al creixement de l'economia. 

Les ajudes d'aquesta convocatòria finançaran, d'un costat, projectes d'investigació no orientada, motivats per la curiositat científica i amb l'objectiu primordial d'avançar en el coneixement, independentment de l'horitzó temporal i el seu àmbit d'aplicació, i de l'altre, finançarà també projectes d'investigació orientada, que tenen com a finalitat la resolució de problemes concrets i vinculats a les prioritats temàtiques associades als reptes mundials i a la competitivitat industrial de la societat. 

Els projectes tendran una durada de tres o quatre anys, excepcionalment de dos, i es podran efectuar de forma individual o coordinada, per tal de fomentar la creació d'esquemes de cooperació científica més potents, de forma que permetin aconseguir objectius que difícilment podrien plantejar-se en un context d'execució més restringit. Els projectes es desenvoluparan per equips d'investigació, sota la direcció d'un o diversos investigadors principals. El pressupost es destinarà a despeses de personal, equipament i fungible, despeses de viatges, publicacions científiques, patents i d'altres despeses directament relacionades amb el projecte.

Aquesta convocatòria s'emmarca en el Programa Estatal per a impulsar la Investigació Cientificotècnica i la seva Transferència, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023.

Convocatòria de contractes predoctorals

Aquestes ajudes, que constitueixen la principal convocatòria per a investigadors predoctorals, estan associades a un projecte d'investigació i s'emmarquen en el Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat. Les ajudes són per quatre anys i permeten als investigadors predoctorals elaborar les seves tesis doctorals en projectes d'investigació de grups amb solvència científica i acadèmica que pertanyen a universitats, organismes públics d'investigació i altres centres d'investigació i, amb caràcter singular, en centres d'excel·lència Severo Ochoa i unitats Maria de Maetzu, i en centres públics d'I+D+I d'investigació agrària i alimentària que depenen de les Comunitats Autònomes, participants en la Comissió Coordinadora d'Investigació Agrària INIA-CCAA.

L'ajuda anual per a cada un dels contractes predoctorals serà de 21.100 euros per a cada una de les dues primeres anualitats, 22.300 per a la tercera i 27.900 per a la quarta anualitat. Aquestes ajudes financen els sous i les despeses de seguretat social de les contractacions, així com les despeses d'estances en altres centres d'I+D i la matrícula en els ensenyaments de doctorat.

Aquesta convocatòria també contempla ajudes addicionals de 6.850 euros per cada investigador contractat, que es podrà destinar a finançar estades que realitzin a centres d'I+D diferents dels que estiguin adscrits amb l'objectiu que puguin dur a terme activitats per a millorar la seva formació i impulsar el desenvolupament de la seva tesi, així com completar i consolidar la formació investigadora adquirida. També es poden finançar les despeses de matrícula derivades dels ensenyaments de doctorat -tutela acadèmica i crèdits formatius-, en una universitat espanyola, pública o privada, de l'investigador contractat, corresponents als cursos en què estigui matriculat durant la vigència de l'ajuda per a la contractació en l'etapa predoctoral.

[Font: Ministeri de Ciència i Innovació. 11/10/2021]

[Foto: Ministeri de Ciència i Innovació]