Categoria: Ajudes

La Secretaria d'Estat d'Educació convoca el Programa d'estades de mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers d'ensenyament superior

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE del dia 2 de juny, es publica la resolució per la qual la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats convoca les subvencions per al Programa d'estades de mobilitat de professors i investigadors en centres estrangers d'ensenyament superior, en el marc del Subprograma Estatal de Mobilitat. L'objectiu de la convocatòria és facilitar la incorporació temporal del personal docent universitari i d'investigadors a universitats, grans instal·lacions, laboratoris i centres d'investigació estrangers, amb la intenció que ampliïn els seus coneixements i millorin la seva competència acadèmica, la qual cosa redundarà en benefici del sistema universitari i de R+D+i espanyols.

Existeixen dues modalitats en aquest programa d'ajudes. La modalitat A està destinada a professors i investigadors amb experiència i trajectòria professional acreditades. En aquesta modalitat s'espera que els beneficiaris participin en tasques docents i investigadores regulars en el centre d’acolliment. La modalitat B té com a objectiu facilitar la mobilitat de joves doctors que s'hagin incorporat recentment a la carrera docent i investigadora.

Les estades tindran una duració mínima de tres mesos i una duració màxima de sis. La subvenció inclou una dotació mensual en concepte de despeses d'allotjament i manutenció (entre 2.150 i 3.100 euros al mes), una dotació per a despeses de viatge fins un màxim de 1.200 euros i una dotació per a despeses d'instal·lació fins un màxim de 2.500 euros. D'aquest dos darrers conceptes, el beneficiari de les ajudes només tindrà dret a percebre la quantitat corresponent a les despeses de viatge i instal·lació que justifiqui i acrediti degudament.

Per ser beneficiari cal tenir el títol de doctor i haver obtingut el grau de doctor amb anterioritat a l'1 de gener de 2003, si es tracta de la modalitat A, i a partir d'aquesta data si es tracta de la modalitat B. Les estades podran gaudir-se o haver-se gaudit, en el seu cas, des de l'1 de novembre de 2013 al 30 de setembre de 2015. Si la sol·licitud es concedeix i l'estada ha estat realitzada totalment o parcialment amb anterioritat a la data de la resolució de la concessió, la subvenció podrà tenir efectes economicoadministratius amb caràcter retroactiu, sempre que els beneficiaris puguin acreditar degudament la incorporació o la realització de l'estada.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza a les 14 hores del dia 24 de juny de 2014. Les sol·licituds s’han d'emplenar en els formularis que el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport farà accessibles en la seva seu electrònica: https://sede.educacion.gob.es

La informació sobre els centres d'adscripció, centres de destí, detalls sobre com emplenar les sol·licituds i altres requisits es poden consultar mitjançant l'enllaç proporcionat a continuació.

[Font: BOE. Núm. 133. 02/06/2014]

*12/11/2013 - El Ministeri d'Economia i Competitivitat publica les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Estatal de promoció del talent i la seva empleabilitat