Categoria: Ajudes

Convocatòria d’ajudes per contractar personal tècnic de suport als grups de recerca de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 105, de 25 d’agost de 2018, s’ha publicat la Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme, per la qual s’ofereixen ajuts per contractar personal tècnic de suport als grups de recerca de les Illes Balears.

El mes de març de 2018 es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme per al període 2018-2020

Entre aquestes subvencions, es troba la convocatòria per a la contractació de tècnics de suport a la recerca, objecte d’aquesta Resolució.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen per grups de recerca, grups formats per més de cinc membres, dels quals tres, com a mínim, han de ser doctors, i que tenen una activitat investigadora coherent.

Finalitat

Amb aquesta convocatòria es pretén fomentar la recerca científica i tecnològica en àrees que serveixen per satisfer les necessitats socials i productives de les Illes Balears i incorporar personal tècnic de suport, de manera que es millori la capacitat investigadora dels grups de recerca ubicats a Balears.

Entitats beneficiàries

Entre d’altres, els centres públics de R+D.

Dotació econòmica

L’import global màxim dels ajuts és de 600.000,00 € i té caràcter pluriennal.

Durada

La durada dels ajuts és de tres anys des del dia de la incorporació efectiva del tècnic al seu lloc de feina.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 105. 25/08/2018]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]

Notícies relacionades a Infosalut
*15/03/2018 - Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB 2018-2020.