Categories: Ajudes, Institucions sanitàries

Convocatòria de subvencions en matèria de salut pública 2019 -2020

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 7, de dia 16 de gener de 2020, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública per als exercicis 2019 i 2020. L’objectiu d’aquesta convocatòria es poder donar suport als projectes, programes i activitats de Salut Pública que es duguin a terme entre 1 d'octubre de 2019 i el 30 de setembre del 2020, i que es centrin en les següents línies d’actuació:

a) Programes i projectes de promoció de la salut en l'àmbit comunitari o col·lectius en risc d'exclusió social.

b) Programes i projectes de promoció i educació per a la salut en els centres educatius que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears.

c) Projectes per a la promoció de la donació de sang i la captació directa de donants en tots els municipis de les Illes Balears. Ajuda destinada a associacions municipals o autonòmiques, de qualsevol tipus, que vulguin involucrar-se en la promoció de la donació de sang.

d) Projectes per a la prevenció de la infecció pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la població general i en col·lectius específics d’afectats.

e) Projectes per a ajuts per a associacions de pacients.

f) Projectes d'investigació sobre l'ús de les tecnologies digitals en la població jove de les Illes balears.

g) Projectes d'intervenció dins l'àmbit penitenciari destinats a persones penades amb perfil d'addiccions i/o les seves famílies.

La quantitat total que es destina és de 195.375€ que es repartiran durant l'any 2020, de tal manera que de manera anticipada durant el primer trimestre de l'exercici 2020 s’avençarà el 80% dels imports i una vegada que s'hagi justificat tot el projecte amb la documentació exigida en aquesta convocatòria el 20% restant. Termini i presentació de les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sempre que aquesta publicació sigui posterior a la de la convocatòria.

Les persones interessades poden presentar un màxim de dues sol·licituds de subvenció, en línies diferents, per finançar les despeses generades per la realització dels programes i activitats prevists per a les línies 1, 3, 4, 5, 6 i 7 d'aquesta convocatòria. Els centres educatius promotors de salut de les Illes Balears (CEPS) només poden presentar una sol·licitud de subvenció per a les activitats previstes en la línia 2, i no poden sol·licitar una subvenció per a la resta de línies objecte d'aquesta convocatòria.

Les persones interessades que compleixin els requisits que preveuen aquesta convocatòria, l'Ordre de bases i els que estableixi la normativa que hi sigui aplicable han de presentar les sol·licituds de subvenció i la documentació adjunta, segons el model de sol·licitud que hi ha a disposició de les persones interessades en la seu electrònica i en el Portal Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears: Seu electrònica CAIB i Portal Salut.

[Fonts: BOIB. Núm. 7. 16/01/2020Conselleria de Salut i Consum. 07/01/2020]

[Foto: James Lumb / People / CC BY­ND 2.0]

El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.