Categoria: Premis

2a Edició dels Premis a la Investigació Fundació Jesús Serra

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

7213La Fundació Jesús Serra convoca la 2a edició dels Premis a la Investigació Fundació Jesús Serra amb la voluntat de promocionar, posar en valor i difondre la investigació d'excel·lència reatlizada a Espanya sobre alimentació, nutrició i salud, reconeguent la dedicació dels científics i els avanços realitzats en aquests camps.

Participants

Els candidats hauran de cumplir tots i cada un dels següents requisits:

 • Tenir menys de 45 anys a la data de presentació de la candidatura.
 • Ser investigadors espanyols i/o estrangers amb un mínim de 3 anys d'investigació a Espanya.
 • Ser investigador en l'àmbit de salut, nutrició i/o alimentació i estar adscrit o pertanyer a un centre d'investigació o universitat espanyola de reconegut prestigi.
 • Haver sigut proposat per persones vinculades a universitats, hospitals o centres d'investigació a Espanya.

Projectes

Dues categories premien la trajectòria dels investigadors:

 1. Investigació bàsica. Aquella que cerca generar nous coneixements o millorar els existents respecte als mecanismes moleculars, cel·lulars o genètics, posiblement implicats en el procés salut-malaltia.
 2. Investigació clínica. Aquella en la qual s'estudien persones, dades o mostres de teixit de persones per a entendre la salut i la malaltia.

Les investigacions considerades poden realitzar-se en qualsevol dels següents camps d'activitat:

 • Nutrició clínica.
 • Metabolisme.
 • Epidemiologia.
 • Genètica i biologia molecular.
 • Ciència i tecnologia dels aliments.

Dotació econòmica

La dotació dels Premis a la Investigació Fudació Jesús Serra és de 30.000 euros per a cada categoria. El valor dels mateixos serà sotmès a la legislació tributària vigent i es consideren 30.000 euros nets de les retencions que en el seu cas procedeixi.

Termini

La cumplimentació i presentació de les candidatures s'hauran de realitzar entre el 3 de desembre de 2018 i el 28 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria.

[Font: Fundación Jesús Serra]

[Foto: Fundación Jesús Serra]