Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Modalitats de proves COVID-19 en els controls sanitaris de les entrades a Espanya

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 322, de 10 de desembre de 2020, s'ha publicat la Resolució que especifica les modalitats de Proves Diagnòstiques d'Infecció Activa per a SARS-CoV-2, en relació amb els controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya.

Aquesta Resolució, de 9 de desembre de 2020, correspon a la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat.

El mes de novembre de 2020, es va emetre la Resolució de dia 11, publicada al BOE núm. 298 de 12 de novembre, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya, estableix la manera concreta en el qual es duen a terme els procediments preventius de control de la COVID-19 en els diferents llocs d'entrada a Espanya, amb la finalitat de controlar la pandèmia. Anteriorment, el mes de juny, s'havia publicat un Reial decret llei on es manifiestaba que el Ministeri de Sanitat determinaria els controls sanitaris necessaris als quals han de sotmetre's els passatgers que arribin a Espanya.

Ara, en la Resolució actual s'estableixen els següents aspectes:

Modalitats de proves admeses

Establir com a modalitats admeses de Proves Diagnòstiques d'Infecció Activa per a SARS-CoV-2, en relació amb alguns apartats i paràgrafs de la Resolució d'11 de novembre, a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya, la prova PCR (RT-PCR), la TMA i altres proves basades en tècniques moleculars equivalents.

Excepció al control sanitari referit

Als menors de sis anys no els serà exigible la cap mena de prova o acreditació.Idiomes admesos

Idiomes admesos

S'estableix que el document acreditatiu d'aquesta Prova Diagnòstica haurà d'estar redactat en espanyol, anglès, francès o alemany. En el cas de no ser possible obtenir-lo en aquests idiomes, el document acreditatiu haurà d'anar acompanyat d'una traducció a l'espanyol, realitzada per un organisme oficial.

[Font: BOE. núm. 322. 10/12/2020]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19