Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Protocol per a l’actuació conjunta en l’atenció de pacients

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut i Consum i la patronal de la sanitat privada han subscrit un protocol general per oferir assistència sanitària conjunta i coordinada a pacients amb COVID-19.

Això permetrà derivar-los a centres privats i, d’aquesta manera, desocupar hospitals públics en els moments en què la pressió assistencial ho aconselli. Les persones tributàries de rebre aquesta assistència sanitària són pacients amb COVID-19 que han d’estar ingressats en una planta d’hospitalització o en una unitat de crítics.

Així doncs, la sanitat pública i la privada establiran un sistema de comunicació fluid i dinàmic amb un cens compartit diari, de manera que es podrà saber diàriament l’ocupació de les unitats de crítics i la disponibilitat de llits. Si, a causa de l’evolució de la pandèmia —sempre dins el marc de la gestió d’emergència—, en un centre hospitalari públic sorgeix la necessitat de derivar a un centre privat algun pacient amb una altra patologia, el conveni també preveu aquesta possibilitat.

El Servei de Salut serà responsable d’identificar els pacients tributaris de derivació i de facilitar la informació necessària als centres privats adscrits al conveni; també podrà accedir a la història clínica de cada pacient durant el tractament i una vegada que s’hagi completat. Cal subratllar que tota la informació relativa als pacients que es tracti als centres privats estarà sotmesa als principis de seguretat i confidencialitat de la informació sanitària amb les mateixes garanties que en el sistema públic. Per tal d’impulsar i supervisar les actuacions previstes s’ha creat una comissió de seguiment, integrada per membres del Servei de Salut i d’UBES.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 05/02/2021]

[Foto: Novel Coronavirus SARS-CoV-2 / Novel Coronavirus SARS-CoV-2 / CC0 Public Domain]

Què en diu la premsa
*05/02/2021 noticiasmallorca.es - La Conselleria de Salud y la sanidad privada subscriben un protocolo para la actuación conjunta en la atención de pacientes con covid-19.

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19