Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

El GTM desaconsella usar agrupament de mostres per als test d'antígens

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Grup de Treball Multidisciplinari (GTM) analitza en un nou informe l'agrupament de mostres per als test d'antigen.

El GTM explica que l'agrupament de mostres per a la seva anàlisi conjunta o ‘pooling’ “és un mètode emprat en el diagnòstic de mostres potencialment infeccioses que a priori ofereix els avantatges de l'estalvi de cost i temps en comparació amb l'anàlisi individualitzada de cadascuna d'elles.

Una tècnica que s'ha utilitzat durant la pandèmia de COVID-19 per a agrupar mostres nasofaríngies de diverses persones i analitzar-les conjuntament mitjançant RT-PCR.

Com explica l'informe, per a emprar de manera fiable el diagnòstic amb agrupament de mostres “és fonamental assegurar-se que la tècnica utilitzada per a avaluar les mostres agrupades tingui una alta sensibilitat i una alta especificitat”, per la qual cosa les proves ràpides per a COVID-19 (antígens, anticossos) no són “bones candidates”.

El GTM aprofundeix en la seva explicació en afirmar que els test ràpids d'antigen comercials “no són tan sensibles com la PCR i per això han d'emprar-se en pacients simptomàtics o quan hi ha una incidència elevada de la infecció i, de totes maneres, seria aconsellable confirmar els negatius amb una PCR.

Per això aquests test d'antígens no estan indicats en garbellat i molt menys per a ‘pooling’. A més de l'important factor de la sensibilitat, caldria tenir en compte també el baix preu actual dels test d'antígens, i la rapidesa a obtenir resultats, per la qual cosa no estaria compensat ni l'estalvi en cost ni en temps amb la logística de fer l'agrupació de les mostres, el seu tractament i la seva mesura”.

L'informe conclou que, encara que el ‘pooling’ implica una “reducció significativa en el cost i temps de les proves de diagnòstic, sent en general més avantatjós que analitzar mostres individuals, només està indicat quan hi ha una prevalença baixa i s'empren tècniques de diagnòstic d'alta precisió i sensibilitat”.

[Font: Ministeri de Ciència i Innovació. 21/04/2021]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19