Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Nou pla de mesures per evitar la propagació de la COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern extraordinari del passat divendres 7 de maig va aprovar un nou pla per establir les mesures per evitar la propagació de la COVID-19 a les Illes Balears per a les properes dues setmanes.

Concretament, s’ha donat el vistiplau a un marc comú de mesures i tot un seguit d’especificitats per a cada illa, en funció de la seva situació epidemiològica i els nivells d’alerta sanitària corresponents.

Aquesta informació surt publicada al BOIB núm. 60, de 8 de maig.

Així, segons el darrer anàlisi epidemiològic i ateses les circumstàncies de cada illa, el Govern ha decidit mantenir Formentera i Menorca en el nivell 1 i Mallorca, en el nivell 2, mentre que Eivissa –que fins ara es trobava en el nivell 2- passa a nivell 1 amb aquesta revisió, atesa la seva bona evolució.

D’acord amb les dades del Servei de Salut i les del Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació, a incidència en el conjunt de les Illes Balears continua estabilitzada en devers 60 casos a 14 dies per cada 100.000 habitants, amb una taxa de positivitat al voltant de l’1,5 % i una traçabilitat de casos que supera el 50 %. Formentera és l’illa amb una millor situació ara per ara, després de 14 dies sense detectar-s’hi cap cas positiu, mentre que Eivissa, Mallorca i Menorca estan en una situació sostinguda des de fa setmanes, amb casos lligats a brots més extensos a causa de la variant britànica, que continua sent la predominant a la comunitat i que té més transmissibilitat.

El Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses de les Illes Balears, per la seva banda, en el darrer informe elaborat demana prudència màxima amb vista a afrontar la flexibilització de mesures per contenir la pandèmia, encara més tenint en compte la situació a altres comunitats autònomes i al continent europeu i la major diversitat de variants del virus que es detecten a la comunitat.

Per tot això, en el marc d’una desescalada lenta i cauta, que té per finalitat evitar augments sobtats de contagis que poden posar en risc la salut dels ciutadans, així com comprometre el procés de vacunació, es considera adequat mantenir diverses mesures i flexibilitzar-ne d’altres.

CANVIS MÉS IMPORTANTS

Parcs infantils d’ús públic a l’aire lliure

Els parcs infantils o espais d’ús públic a l’aire lliure similars poden estar oberts al públic, excepte entre les 21.00 i les 06.00 hores.

Platges

No es pot romandre a les platges entre les 21.00 i les 06.00 hores, llevat que sigui per dur-hi a terme alguna activitat o competició programada per alguna de les federacions esportives de les Illes Balears.

Vetles, enterraments i altres cerimònies

La participació en comitives per a l’enterrament o comiat per a la cremació del cos del difunt, així com les vetles i cerimònies i celebracions nupcials, batejos o comunions, es poden fer en tot tipus d’instal•lacions o espais, públics o privats, tant a l’aire lliure com en espais tancats, sempre que no superin el nombre de 30 persones en espais exteriors i 15 persones en espais interiors, i el 50 % de la capacitat màxima de l’establiment.

Acadèmies de ball

Les activitats que es duguin a terme a les acadèmies de ball són possibles sempre que es respecti el 50 % de la capacitat màxima. Es permeten grups d’un màxim de 15 persones simultàniament a la mateixa sala.

Condicions d’activitat física a l’aire lliure

L’activitat física a l’aire lliure, incloent-hi les activitats de senderisme, es pot dur a terme en grups de fins a 15 persones.

Instal·lacions esportives a l’aire lliure, cobertes i centres esportius, i piscines d’ús recreatiu i esportiu

  • La pràctica d’activitats estàtiques en sala, entre les quals s’inclouen les activitats dirigides i les activitats en sales de musculació es permeten sempre que no se superi el 50 % de la capacitat màxima. A les sales d’activitats dirigides es permet la presència simultània a la mateixa sala d’un grup de màxim 15 persones en el cas d’activitats d’intensitat baixa o d’un grup de màxim 10 persones en el cas d’activitats d’intensitat alta. En tot cas, és obligatori l‘ús de mascareta, tant per al personal monitor com per a qui du a terme l’activitat esportiva. Els vestuaris es poden ocupar al 30 % a l’illa de Mallorca i al 50 % en el cas d’Eivissa, Menorca i Formentera.
  • L’ús de vestidors roman prohibit per a esports d’equip i contacte a l’illa de Mallorca.

Esdeveniments esportius

  • Els esdeveniments esportius poden tenir fins a un màxim de 500 espectadors en espais oberts (sempre que no se superi el 50% de la capacitat total permesa) i 200 en el cas dels interiors (fins a un 30 % de la cabuda). S’han de deixar 3 seients entre persones de diferents nuclis de convivència. Roman prohibida la ingesta d’aliments i begudes.
  • En el cas de competicions esportives i entrenaments de menors a Mallorca, d’àmbit autonòmic o insular, es permet l’assistència de dues persones acompanyants per menor, fins a un màxim del 25 % de la cabuda.

Cinemes i circs de carpa

Autoritzat el consum d’aliments i begudes amb una capacitat de fins a un 45 %.

Teatres, auditoris, sales de concerts i espais similars

Els teatres, auditoris i sales de concerts poden ocupar el 50 % de la cabuda mantenint una butaca lliure o 1,5 metres de distància si no hi ha butaques lliures entre unitats de convivència. En altres espais on es facin esdeveniments similars, es permeten fins a 500 persones en espais exteriors i 200 en interiors, sempre que no superin el 50 % de la capacitat màxima autoritzada.

Establiments de joc i apostes

Poden obrir fins a les 22.00 h, amb un 50 % d’ocupació. En el cas de Mallorca i Eivissa no poden tenir activitat de restauració.

Comerç, grans superfícies i centres comercials

  • Els establiments comercials han de concloure l’activitat a les 22.00 hores i amb una reducció al 75 % de la cabuda màxima autoritzada a Mallorca. S'exceptuen d'aquestes limitacions els establiments dedicats al comerç essencial. A Eivissa, Menorca i Formentera poden tenir la capacitat al 100 %.
  • Els centres comercials i les grans superfícies han de concloure també l'activitat a les 22.00 hores i poden obrir amb la capacitat al 100 % a Menorca, Eivissa i Formentera, mentre que a Mallorca és del 75 % en els comerços minoristes i del 50 % en els centres comercials. S’exceptuen d’aquestes reduccions de capacitat i d’obligació de tancament els centres comercials i les grans superfícies o part d’aquests establiments que estiguin destinats al comerç essencial.

Congressos, seminaris, reunions de negoci i similars

  • Es permet la realització de congressos, seminaris, jornades, assemblees, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments amb 150 persones com a màxim en espais exteriors (100 en el cas de Mallorca). En espais interiors, 100 persones màxim (75 a Mallorca) i el 75 % de la capacitat màxima autoritzada de l’espai. Es recomana dur a terme aquests esdeveniments de manera telemàtica. En espais tipus auditori poden tenir una assistència màxima de 500 persones i un 50 % de la capacitat màxima autoritzada.
  • En el cas dels congressos dirigits exclusivament a professionals sanitaris, es permet la realització d’aquest tipus d’esdeveniments amb una assistència màxima de 1.000 persones i un 75 % de la capacitat màxima autoritzada de l’espai.

Centres recreatius per a gent gran

Aquests centres han de limitar l’ocupació al 50 % de la capacitat autoritzada i poden dur a terme l’activitat habitual amb grups de fins a 30 persones a l’exterior i 15 a l’interior. En el cas dels ubicats a Eivissa i Mallorca, romandrà prohibit el servei de restauració a l’interior.

Mercats ambulants

Els mercats ambulants poden ocupar el 75 % dels llocs habituals o autoritzats si en tenen més de vint-i-un i el 100 % dels llocs habituals o autoritzats si generalment tenen autoritzades fins a vint parades.

Atraccions de fira

Es permet l’activitat de les atraccions infantils o atraccions de fira sempre que les atraccions s’habilitin en grups de màxim tres, i hi ha d’haver una distància mínima de vint-i-cinc metres entre grups d’atraccions. En cas que les atraccions siguin d’ús exclusivament individual (un usuari per viatge), no es comptabilitzen en el còmput total d’atraccions. Tampoc no resten sotmeses a aquestes limitacions de distàncies i agrupacions les atraccions i parades que facin servir com a establiment d’atenció al públic un vehicle remolc (xurreries, casetes de tir i anàlegs i tómboles).

Restauració a Menorca

Es permet l’obertura d’espais interiors, que han de reduir al 50 % la capacitat màxima. Les taules han de ser de 4 persones com a màxim, de 2 nuclis de convivència. El tancament serà a les 17.00 h com a màxim, excepte els divendres, dissabtes i diumenges, que serà a les 18.00 h. Pel que fa als exteriors, es poden fer servir al 100 % de la capacitat; les taules poden ser, com a màxim, de 6 persones i es recomana limitar el nombre de nuclis. L’hora límit de tancament és a les 22.30 hores.

Restauració a Formentera

Es permet l’obertura d’espais interiors, que han de reduir al 50 % la capacitat màxima. Les taules han de ser de 4 persones com a màxim, de 2 nuclis de convivència. El tancament serà a les 17.00 h com a màxim, excepte els divendres, dissabtes i diumenges, que serà a les 18.00 h. Pel que fa als exteriors, es poden fer servir al 100 % de la capacitat; les taules poden ser, com a màxim, de 6 persones i es recomana limitar el nombre de nuclis. L’hora límit de tancament és a les 22.30 hores.

Restauració a Eivissa

Els espais interiors romanen tancats per al consum d’aliments i begudes. Pel que fa als exteriors, es poden fer servir al 100 % de la capacitat; les taules poden ser, com a màxim, de 4 persones. L’hora límit de tancament és a les 22.30 hores.

Restauració a Mallorca

Els espais interiors romanen tancats per al consum d’aliments i begudes. Els exteriors es poden fer servir al 100 % de la capacitat; les taules poden ser, com a màxim, de 4 persones i es recomana limitar el nombre de nuclis. L’hora límit de tancament és a les 22.30 hores.

[Fonts: Conselleria de Salut i Consum. 07/05/2021- BOIB. Núm. 60. 08/05/2021]

[Foto: Infosalut / Gent passejant pel carrer / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19