Categories: Farmacoterapèutica, COVID-19

El GTM exposa els tractaments actuals contra la COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Grup de Treball Multidisciplinari (GTM), que assessora al Ministeri de Ciència i Innovació i fa costat al Govern en matèries científiques relacionades amb la COVID-19 i les seves conseqüències futures, presenta un nou informe, de 9 d'abril de 2021: INFORME del GTM sobre TERAPÈUTICA ACTUAL ENFRONT DEL SARS-CoV-2 / COVID-19.

En aquest informe consten les diferents opcions de tractament que s'han anat consolidant en l'atenció mèdica de la malaltia COVID-19.

L'objectiu principal de l'informe és resumir la informació tècnica disponible i fer-la accessible per a la societat, harmonitzar i sistematitzar el coneixement actual sobre terapèutica, i ajudar a definir les àrees de recerca prioritàries sobre les teràpies per a aquesta malaltia en el moment actual.

Parts de l'informe

L'informe consta d'una primera part d'introducció, sobre la irrupció de la pandèmia i les primeres aproximacions amb les opcions terapèutiques disponibles; una segona part, on s'expliquen les diferents fases de la malaltia i les possibles aproximacions terapèutiques en cadascuna d'elles; una tercera part, on es detalla cada medicament o grup farmacològic emprat, el seu origen, mecanisme d'acció, recomanacions d'ús i dades sobre la seva seguretat, i una part final de recomanacions generals i bibliografia seleccionada.

El GTM també explica que en cadascuna de les fases de la malaltia els processos fisiopatogènics són diferents, i per tant l'abordatge terapèutic també és diferent.

Les teràpies es dirigeixen a controlar la inflamació sistèmica, donar suport respiratori segons necessitat, i evitar complicacions nosocomials. I en la quarta fase –fase postinflamatòria– la majoria de pacients necessiten encara hospitalització, i un número important seguiment i rehabilitació. Uns pocs, a més presentaran símptomes persistents de difícil tractament.

En el darrer punt de l'informe, el GTM expliques que les recomanacions respecte a tractaments en COVID-19 “tenen un marc temporal de formulació i una vigència limitada, ja que estan en constant canvi degut a la incorporació de nova evidència científica”. I especifica quines són les principals recomanacions terapèutiques en aquests moments, que podeu consultar en aquest enllaç.

[Font: Ministeri de Ciència i Innovació. 21/05/2021]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19