Categories: COVID-19, Institucions sanitàries

COVID-19 Contractació d'emergència de GSAIB per valor de 23.496 €

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern del passat 21 de juny de 2021, s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència a càrrec de Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears davant la crisi sanitària de la COVID-19, consistents en el servei de gestió de residus sanitaris del grup III generats en el control sanitari de passatgers nacionals al port i l’aeroport d’Eivissa, per valor de 23.496 €.

Els residus del grup III són aquells que requereixen l’adopció de mesures de prevenció en la recollida, l’emmagatzematge, el transport, el tractament i l’eliminació, perquè poden generar un risc biològic per a la salut laboral i pública o el medi ambient. La gestió d’aquests residus fa referència al conjunt d’operacions encaminades a donar als residus sanitaris el tractament més adequat segons les seves característiques. Comprèn les operacions de manipulació, classificació, condicionament, emmagatzematge, recollida, transport i tractament per a la seva valorització o eliminació.

El mes de març de 2020, el Consell de Govern va aprovar l’Acord de mesures per adoptar en matèria de contractació pública a conseqüència de la declaració de l’estat d'alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits durant aquest període per l’Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els fos aplicable la tramitació d’emergència.

Cal destacar que totes aquestes contractacions es financen a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de les Illes Balears, autoritzat per la Comissió Europea. Aquesta redistribució dels ajuts europeus s’emmarca en la decisió de la Unió Europea de flexibilitzar l’ús dels fons de cohesió per reforçar els sistemes sanitaris i la capacitat de resposta davant la crisi sanitària.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 21/06/2021]

[Foto: Infosalut / Aeroport de Palma / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19