Categories: COVID-19, Ordenació farmacèutica, Epidemiologia

Es fixen els imports màxims de venda al públic dels tests d'antígens de SARS-CoV-2

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

S'ha publicat al BOE número 12 de 14 de gener de 2022 la resolució, de 13 de gener de 2022, de la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la que es publica l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments de 13 de gener de 2022, per la que es fixen els imports màxims de venda al públic dels test d'antígens de SARS-CoV-2 d'autodiagòstic.

La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, en la seva reunió de 13 de gener de 2022, va adoptar un Acord pel qual es fixen imports màxims de venda al públic de determinats productes en aplicació del previst a l'article 94.3 del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol.

Es fixa l'import màxim de venda al públic de test d'antígens de SARS-CoV-2 d'autodiagnòstic, d'acord amb el que es preveu en l'article 94.3 del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, de la següent forma:

– Test d'antígens de SARS-CoV-2 d'autodiagnòstic: 2,94 euros/unitat.

Aquest import màxim de venda al públic unitari serà també d'aplicació als tests d'ús professional per al seu ús amb finalitat d'autodiagnòstic que comptin amb autoritzacions expresses de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per permetre la venda en farmàcies, així com a aquells altres tests que, de manera temporal i per a garantir el proveïment de test d'autodiagnòstic certificat per un organisme notificat, s'ha permès la seva comercialització temporal per part d'aquesta Agència.

L'anterior import màxim és unitari i final amb IVA inclòs, o, si és procedent, l'IGIC corresponent.

Aquest import màxim queda subjecte a futures revisions per aquesta Comissió, atesa l'evolució dels preus de mercat.

[Font: BOE núm. 12. 14/01/2022]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]

 

 

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19