Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia, Farmacoterapèutica

Mesures per assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del SNS al col·lectiu dels Règims Especials de la Seguretat Social

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 78, de dia 21 de març, s'estableixen determinades mesures per assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu dels Règims Especials de la Seguretat Social.

Amb motiu de la situació d'emergència de salut pública provocada pel COVID-19, que l'Organització Mundial de la Salut va elevar a pandèmia internacional el passat 11 de març de 2020, el Govern de la Nació, en l'exercici de les seves competències constitucionalment atribuïdes, va acordar, declarar, mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, l'estat d'alarma en tot el territori nacional.

En l'àmbit dels Règims Especials de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), de l'Institut Social de les Forces Armades (ISFAS) i de la Mutualitat General Judicial (MUGEJU) exceptuar transitòriament l'obligació d'estampar el segell de visat de receptes d'aquells medicaments sotmesos, segons la legislació vigent, a reserves singulars consistents en la imposició del visat previ a la seva dispensació per oficines de farmàcia.

Per a aquells mutualistes que no rebin assistència sanitària a través de sistema públic, es faculta a les Mutualitats perquè puguin adoptar en el seu àmbit d'organització totes les mesures necessàries per garantir l'accés a tractaments amb aquells medicaments sense cupó-precinte i que són dispensats en els serveis de farmàcia dels hospitals privats concertats, amb càrrec al pressupost de la respectiva Mutualitat.

Els hospitals dispensadors hauran de col·laborar amb les Mutualitats per a la consecució d'aquest fi, amb l'objectiu d'assegurar l'assistència.

 [Font: BOE. Núm. 78. 21/03/2020]

[Foto: Govern de les Illes Balears]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19