Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia, Farmacoterapèutica

Dispensació i administració de medicaments en el SNS pel COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 85, de dia 27 de març de 2020, s'ha publicat l'Ordre SND/293/2020, de 25 de març, per la qual s'estableixen condicions a la dispensació i administració de medicaments en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut (SNS), davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

En el context de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 , i per protegir el benestar, la salut i seguretat dels ciutadans i la contenció de la progressió de la malaltia, es disposen, respecte a les condicions de la dispensació i administració de medicaments, els apartats següents:

Límit de dispensació 

Els serveis de farmàcia hospitalària no podran dispensar medicaments de dispensació hospitalària per a més de dos mesos de tractament. No obstant això, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris podrà reduir aquest període a un mes en el cas d'aquells medicaments en els quals es consideri necessari preservar la seva disponibilitat.

El límit previst en l'apartat anterior no aplicarà a la medicació dispensada en assajos clínics, recomanant-se en aquest cas que el pacient rebi, amb caràcter general, una quantitat de medicament que permeti cobrir un període major de tractament que l'habitual.

Dispensació de medicació de dispensació hospitalària a pacients no hospitalitzats

De manera excepcional l'òrgan competent en matèria de prestació farmacèutica de la comunitat autònoma podrà establir les mesures oportunes per a garantir la dispensació dels medicaments de dispensació hospitalària sense que hagin de ser dispensats en les dependències de l'hospital.

Dispensació de medicació en assajos clínics

També amb caràcter excepcional, l'òrgan competent en matèria de prestació farmacèutica de la comunitat autònoma podrà establir les mesures oportunes perquè els pacients que participin en un assaig clínic rebin la medicació en el seu domicili.

En aquest cas, l'òrgan competent de la comunitat autònoma podrà determinar que els promotors de l'assaig clínic proporcionin la logística necessària, sota la direcció del Servei de Farmàcia corresponent i l'investigador principal de l'assaig clínic.

Administració de medicaments d'ús hospitalari

De manera excepcional l'autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma podrà establir les mesures necessàries per a administrar medicaments d'ús hospitalari fora del centre hospitalari, sempre que les condicions del pacient, de la malaltia, del medicament o de la situació epidemiològica així ho aconsellin.

[Font: BOE. Núm. 85. 27/03/2020]

[Foto: Pxhere / Medicamentos / CC0 2.0 Universal ]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19