Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Recomanacions de l'AEMPS per a la gestió de medicaments d'ús habitual en les UCIs

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Amb l'augment del nombre de pacients amb infecció per SARS-CoV-2 ingressats en les Unitats de Cures Intensives (UCI) que necessiten intubació orotraqueal i ventilació mecànica, s'ha incrementat notablement la demanda dels medicaments necessaris per al maneig d'aquests pacients. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) fa setmanes que treballa per intensificar la producció i distribució d'aquest tipus de fàrmacs però s'estan produint tensions puntuals en el subministrament en alguns centres sanitaris. Per això, és important el seguiment d'una sèrie de recomanacions per a la gestió de la medicació necessària per al maneig de pacients a l'UCI.

Per cobrir les necessitats augmentades d'aquests medicaments, els laboratoris han augmentat la producció d'aquests. A més de les recomanacions específiques d'ús que s'anomenen més endavant de la nota, de manera general és necessari recordar que, en la major part dels casos, un mateix principi actiu pot estar comercialitzat per més d'un titular.

Així mateix l'AEMPS, reforçarà l'estoc dels medicaments amb comercialitzacions excepcionals en altres idiomes i la disponibilitat de medicaments estrangers. Per una part, en el grup de medicaments utilitzats com a bloquejadors neuromusculars, s'han notificat problemes de subministrament de cisatracuri. Donat que l'estoc d'aquest medicament no cobreix enterament la demanda creixent, es fa necessari establir criteris de priorització d'aquest medicament. En conjunt, i fins a disposar de garanties d'un subministrament suficient, l'ús de cisatracuri serà prioritzat per procediments en cures intensives en pacients que presenten deteriorament de la funció renal o de la funció hepàtica.

En la resta de circumstàncies en les quals es requereixi la utilització d'un fàrmac bloquejant neuromuscular s'hauria de seleccionar (si les condicions del pacient ho permeten) l'altra alternativa disponible, el rocuroni. Com que existeix també demanda important de midazolam es recomana, sempre que sigui possible, evitar el seu ús innecessari.

La utilització de midazolam junt amb el fentanil és l'opció recomanada per a la seda-analgèsia inicial en la fase de sedació profunda amb bloqueig neuromuscular, reservant la utilització de propofol i remifentanil quan s'iniciï la millora en l'oxigenació per poder així aplicar estratègia d'analgo-sedació.

L'ús de dexmedetomidina quedaria reservat per ajudar a la desconnexió de la ventilació mecànica en els casos que estigui dificultada per deliri amb agitació psicomotriu o sense. És convenient tenir protocol·litzada l'actuació, així com extremar la monitoratge per aconseguir els objectius sense sobredosificar els fàrmacs. En l'actualitat, ja està en marxa la importació d'unitats d'aquests tres medicaments pel que es demana que es consultin també l'aplicació de medicaments en situacions especials (MSE) per informar-se sobre la seva disponibilitat.

L'AEMPS informa també de problemes de subministrament amb azitromicina per administració intravenosa. S'estan ultimant les gestions per importar unitats com medicament estranger, però, en tant estan disponibles, es recorda que no hi ha problemes amb l'azitromicina oral i la possibilitat d'administrar els comprimits orals per sonda nasogàstrica en aquells pacients que no poden deglutir.

 L'AEMPS fa una crida a la responsabilitat per aconseguir que aquests medicaments estiguin a disposició dels professionals sanitaris de manera ajustada a les situacions clíniques a les quals han de fer front.

[Font: AEMPS. 27/03/2020]

[Foto: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel García / Infermera realitza la inserció d'un catèter venós / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19