Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

COVID-19: Modificació de normativa sobre necessitats socials o sanitàries

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 95, de dia 4 d'abril de 2020, s'ha publicat l'Ordre SND/322/2020, de 3 d'abril, per la qual es modifiquen altres anteriors del mes de març, establint-se noves mesures per atendre necessitats urgents de caràcter social o sanitari en l'àmbit de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Les ordres modificades són l'Ordre SND/275/2020, de 23 de març  i l'Ordre SND/295/2020, de 26 de març.

En el marc de l'actual estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es contemplen una sèrie de mesures dirigides a protegir el benestar, la salut i seguretat dels ciutadans i la contenció de la progressió de la malaltia.

A causa de la situació canviant de la crisi sanitària, resulta necessari adoptar noves mesures amb la finalitat de contribuir a la contenció de la COVID-19, en els centres de serveis socials de caràcter residencial. Per a això, entre d’altres mesures, es disposa que s'haurà de prioritzar la identificació i recerca epidemiològica dels casos per COVID-19 relacionats amb residents, treballadors o visitants d'aquests centres, s'aclareix en quins casos concrets un centre residencial podrà ser intervingut per un empleat públic o es disposen noves obligacions de subministrament d'informació per part de les comunitats autònomes.

D'altra banda, donada l'especial necessitat d'assegurar el compliment d'aquestes funcions en un context com l'actual, resulta necessari flexibilitzar les disposicions de l'ordre de 26 de març, i equiparar la situació del personal amb dispensa absoluta d'assistència al lloc de treball per exercici de funcions sindicals en l'àmbit dels serveis socials a la del mateix personal sanitari que es troba també en situació de dispensa absoluta. No obstant això, i d'acord amb l'adopció de mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, aquest personal sanitari podrà sol·licitar, de manera voluntària, reincorporar-se per a exercir funcions assistencials relacionades amb l'atenció a la COVID-19. En aquest aspecte també l’ordre present equipara a aquesta mateixa situació al personal dels serveis socials.

Finament, amb la finalitat d'atendre necessitats urgents de caràcter social o sanitari derivades de l'actual situació d'emergència sanitària, s'ha considerat convenient reforçar les mesures adoptades enfront de la COVID-19 amb les instal·lacions i empleats públics de l'IMSERSO.

Per tot això, i d'acord amb la reglamentació jurídica corresponent, s'acorda:

Primer.  Modificació de l'Ordre SND/275/2020, de 23 de març, per la qual s'estableixen mesures complementàries de caràcter organitzatiu, així com de subministrament d'informació en l'àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Segon. Modificació de l'Ordre SND/295/2020, de 26 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.

Tercer. Recuperació de la dispensa per la realització de funcions sindicals.

Quart. Posada a la disposició de les instal·lacions de l'IMSERSO.

Cinquè. Recursos necessaris.

Sisè. Devolució de les instal·lacions de l'IMSERSO.

Setè. Posada a la disposició dels empleats públics de l'IMSERSO

[Font: BOE. Núm. 95. 04/04/2020

[Foto: TheDigitalArtist / COVID 19 / CC0 Public Domain]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19