Categories: COVID-19, Estudis i projectes, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

L’IdISBa finança 14 projectes de recerca sobre la COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha seleccionat i aprovat el finançament de 14 projectes de recerca amb 365.860 € destinats a reforçar la lluita contra la malaltia de la COVID-19 a l'entorn sanitari i en la comunitat, fent front a reptes científics, tècnics i d'investigació derivats de l'emergència sanitària.

El passat 8 d'abril, l’IdISBa va llançar una convocatòria per al finançament de projectes relacionats amb el coronavirus. Són objecte de consideració propostes d'interès destinades a nous dissenys o millora dels actuals EPI, millorar els tests de diagnòstic ràpid, desenvolupament de productes de desinfecció per a persones o superfícies, propostes innovadores que contribueixin al seguiment i control de la malaltia i qualsevol altra activitat emmarcada en l'àmbit d’R+D+I i relacionada amb la COVID-19.

Projectes finançats

Dels catorze projectes concedits, quatre pertanyen al grup "Investigació en Activitats Preventives i Promoció i en Càncer Illes Balears" (GRAPP-CAIB) de l'IdISBa. L'investigador principal del grup, el Dr. Joan Llobera, i l'investigador del grup de "Teràpia Cel·lular i Enginyeria Tissular" (TERCIT), el Dr. Antoni Gayà, pretenen analitzar conjuntament l'evolució de la seroprevalença en infectats per SARS-CoV-2 en població adulta sana de les Illes Balears. 

La investigadora Joana Ripoll, també del grup GRAPP-CAIB, vol avaluar l'impacte del confinament per COVID-19 en la salut general, el benestar emocional i els hàbits de vida de la població adulta de les Illes Balears, considerant les condicions de vida i d'habitatge de les persones. 

El Dr. Ignacio Ricci, i la Dra. Maria Jesús Serrano estudiaran l'efectivitat d'una intervenció basada en l'ús de tecnologia mòbil per a la prevenció de problemes de salut mental a professionals sanitaris en primera línia d'atenció de pacients amb COVID-19

El quart, i últim projecte finançat del grup GRAPP-CAIB, és un estudi de cohorts retrospectiu per valorar l'impacte pronòstic de l'exposició a fàrmacs de risc COVID-19, de la investigadora Aina Soler. 

El Dr. Sebastià Albertí, director dels Serveis Cientificotècnics de la UIB i investigador del grup de "Resistència Antibiòtica i Patogènia de les Infeccions Bacterianes" de l'IdISBa, ha presentat un projecte l'objectiu del qual és posar a punt una metodologia, basada en l'anàlisi per espectrometria de masses del sèrum de pacients, que de forma barata i ràpida defineixi perfils proteòmics que permetin fer un seguiment i estratificació dels pacients de forma primerenca.

El Dr. Maurici Ruiz, investigador de la UIB, i Antoni Colom, investigador del grup "Epidemiologia Nutricional i Fisiopatologia Cardiovascular" de l'IdISBa, desenvoluparan un sistema d'informació geogràfica anonimitzat per donar suport a la lluita contra la pandèmia COVID-19 a nivell municipal. 

La investigadora principal del grup "Investigació en Salut Pública de les Illes Balears" (GISPIB), la Dra. Maria Ramos, centrarà el seu estudi en l'impacte de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 a les Illes Balears, en funció dels determinants socials de la salut. 

L'estudi encapçalat per la Dra. Maria Arrizabalaga, FEA de medicina interna- infeccioses de l'Hospital Universitari Son Llàtzer i investigadora del grup de "Malalties infeccioses/VIH" de l'IdISBa, juntament amb el Dr. Joan Bargay, responsable del grup de recerca "Estudi de Gammapaties Monoclonals i Síndromes Mielodisplàstiques".

El Dr. Josep Mercader, investigador del grup "Inflamació, Reparació i Càncer en Malalties Respiratòries" de l'IdISBa i professor de la UIB, i el Dr. Hermenegildo García, investigador associat de la Universitat Politècnica de València (UPV), han presentat un projecte l'objectiu del qual és la identificació, quantificació i reducció de la càrrega ambiental de SARS-CoV-2

L'investigador principal del grup de recerca "Síndrome d'Apnees i Hipopnees del Somni", el Dr. Alberto Alonso i la investigadora del grup "Inflamació, Reparació i Càncer en Malalties Respiratòries", la Dra. Belén Núñez, desenvoluparan un estudi en el qual pretenen avaluar la incidència de trombe-embolisme pulmonar com a complicació aguda i d'hipertensió i fibrosi pulmonar com complicacions tardanes en pacients amb pneumònia greu per SARS-CoV-2 i analitzar quins factors poden determinar la seva aparició. 

El projecte "Mask3D4All", del Dr. Bartomeu Alorda, director d'Innovació i Transferència de la UIB, i investigador principal del grup "eHealth i Telemedicina Multidisciplinar mitjançant Sistemes Intel·ligents Ciberfísics" de l'IdISBa, i el Dr. José Reyes, cap de servei d’oncologia mèdica de l'Hospital Comarcal d'Inca, i membre del grup "Multidisciplinar d'Oncologia Translacional" de l'IIdISBa, té com a objectiu definir les recomanacions que s'han de seguir per a la fabricació d'una màscara reutilitzable implementada amb tecnologia d'impressió 3D i amb capacitat per a ser adaptada a diferents nivells de protecció. 

La investigadora Marisa Isabel Huaynalaya, de l'entitat Advanced Programming Solutions, SL, juntament amb la Dra. Maria Ramos del grup GISPIB desenvoluparan el projecte "Botibot COVID19" que se centrarà en el desenvolupament i implementació d'una solució basada en Intel·ligència Artificial i Machine Learning.

L’estudi de la Dra. Natalia Martínez Pomar, facultativa especialista del servei d'Immunologia de l'Hospital Universitari Son Espases i investigadora del grup de recerca "Estudi de la Resposta Immunològica en Patologia Humana" de l'IdISBa, té com a objectiu principal identificar biomarcadors genètics de risc en desenvolupar la síndrome d'activació de macròfags (MAS), observat en un subgrup de pacients amb la COVID-19

El projecte del Dr. Francisco Javier Fanjul i la Dra. María Vila es basa en l'estudi de seroprevalença d'infecció per SARS-CoV-2 a embarassades, i en la posterior anàlisi de l'impacte sobre el desenvolupament de la gestació. El projecte es realitzarà en un període de 12 mesos en els hospitals públics de les Illes Balears. 

[Font: IdISBa. 26/06/2020]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19