Categoria: Ordenació farmacèutica

Es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 35, de 5 de febrer de 2015, s'ha publicat el Decret-llei 1/2014, de 14 de novembre, pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears.

La normativa europea sobre l'ordenació farmacèutica és escassa i l'espanyola, Llei 7/1998, de 12 de novembre, atén el model mediterrani de farmàcia, comportant un sistema basat en la intervenció administrativa, tant a nivell d'ordenació i planificació de l'activitat farmacèutica com en la instauració dels procediments de preus autoritzats.

D'aquesta forma, el sistema de configuració de la planta farmacèutica s'ha basat en el mòdul poblacional, la qual cosa comporta excessives concentracions de farmàcies. Balears compta amb un total de 436 oficines de farmàcia obertes al públic. A més, tot això s'ha vist aguditzat per les contínues reformes normatives sobre racionalització, finançament i reducció de la despesa farmacèutica.

L'objectiu de la reforma és oferir una adequada prestació farmacèutica a tota la població i a tot el territori de la comunitat autònoma, al mateix temps cal proporcionar certes garanties de viabilitat econòmica de les oficines de farmàcia, en base a la prestació de servei i interès públic.

[Font: BOE. Núm. 35. 05/02/2015]

Notícies relacionades a Infosalut
*17/06/2015 - Aprovació del catàleg farmacèutic de les Illes Balears.
*
20/03/2015 - La Conselleria de Salut presenta la proposta del catàleg farmacèutic de les Illes Balears.
*02/03/2015 - S’ha publicat la correcció d’errors de la Llei 1/2015 sobre ordenació farmacèutica.
*25/02/2015 - Es modifica el Decret llei 1/2014, de 14 de novembre, sobre l'ordenació farmacèutica.
*18/02/2015 - La Conselleria de Salut aprova la planta farmacèutica de les Illes Balears.
*19/11/2014 - S'ha aprovat el Decret llei pel qual s'actualitza l'ordenació farmacèutica a les Illes Balears.