Categoria: Cicles formatius i universitat

Requisits d'expedició del Suplement Europeu al títol universitari de Doctor

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Ministres a proposta del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, ha aprovat el Reial decret que estableix els requisits d'expedició del Suplement Europeu al títol universitari de Doctor (també anomenat SET).

Aquest Suplement és un document que acompanya el títol universitari, que té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

Aquesta nova normativa completa:

 • Els desenvolupaments legislatius iniciats el 2007 amb l'objecte d'implantar a Espanya l'Espai Europeu d'Educació Superior, un procés que va començar el 1999 amb la Declaració de Bolonya per tal d'aconseguir una harmonització dels sistemes universitaris europeus.
 • El marc legal dels Suplements Europeus al Títol per realitzar un conjunt de modificacions en la normativa dels ensenyaments universitaris.

Modificacions:

Amb aquest Reial decret, es modifiquen altres procediments legals emesos el 2007, 2010 i 2011. A partir d'ara:

 • Es reconeixen els crèdits en les titulacions de Grau, quan es canvia d'estudis, sempre que el títol al qual es pretén accedir pertanyi a la mateixa branca de coneixement.
 • No es podran sotmetre a verificació nous plans d'estudi de titulacions universitàries que hagin obtingut una avaluació desfavorable (en els dos anys naturals següents en què es produeix aquesta) en el procés d'acreditació del títol inicialment verificat de forma favorable.
 • L'estudiant universitari pot cursar dues o tres titulacions universitàries de Grau o Màster amb la mateixa denominació, però diferents mencions o especialitats.
 • La realitat social que els egressats universitaris han d'operar fa necessari que el Govern reguli els esments i requisits d'ordenació del Doctorat Internacional i Doctorat Industrial, així com la diligència cotutela internacional per garantir els drets dels titulats universitaris espanyols a l'Espai Europeu d'Educació Superior.
 • També es modifiquen aspectes referents a l'assignació de director de tesi i seguiment i avaluació del doctorand, precisant la regulació normativa vigent en aquest moment.
 • S'amplien els supòsits d'accés a estudis de doctorat a la possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior, i es modifica l'exigència de complements formatius específics per a l'accés a Doctorat.
 • Es regula el document d'activitats, el pla de recerca i la figura de la codirecció de tesi, respecte a la supervisió i el seguiment del doctorat.

Així mateix, queda regulada la certificació supletòria del títol universitari de doctor, com a mitjà provisional per acreditar estar en possessió dels estudis de Doctorat mentre la universitat competent expedeix el títol en format oficial.

[Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 13/05/2016]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal]

Calendari de formació