Categoria: Formació continuada

Convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la CAIB

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 65, de dia 20 de maig de 2021, s'ha publicat l'Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) de 17 de maig de 2021, pel qual s’aprova la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la CAIB per al segon semestre de l’any 2021.

El 13 de maig de 2021, la cap d'estudis de la Prefectura I de l'EBAP va emetre un informe proposta sobre l'oferta formativa per al personal citat.

El 17 de maig, a proposta de la vicepresidenta de l'EBAP, el Consell de Direcció, en exercici de la funció que estableix la normativa adient, aprova l'oferta formativa per al personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) per al segon semestre de l'any 2021.

Oferta formativa, que inclou

  • Les bases per les quals es regeixen aquestes activitats (annex 1).
  • Les línies bàsiques i les activitats del Pla de Formació General (annex 2).
  • L'oferta d'activitats del Pla de Formació Sectorial (annex 3).
  • L'oferta d'activitats del Programa de Formació i Acreditació del Personal Directiu (annex 4).
  • Els blocs en què s'estructura l'Itinerari de formació en administració electrònica (annex 5)

Així mateix, es delega en la Direcció Gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública la modificació o la supressió d'activitats en funció de la demanda i la disponibilitat pressupostària i la convocatòria dels programes formatius següents inclosos en aquest acord:

  • Programa de Grups d'Aprenentatge Col·laboratiu
  • Programa de Jornades i Conferències
  • Programa d'Autoaprenentatge (proves de certificació de coneixements)

[Font: BOIB. Núm. 65. 20/05/2021]

[Foto: Infosalut / Aula de l’EBAP / CC BY-NC-SA 4.0]