Categoria: Formació continuada

Nova taxa d’acreditació d’activitats de formació continuada

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El passat 30 de desembre de 2015 es va publicar al BOIB núm. 189, la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016, a la qual s’ha afegit el capítol XXVII de Taxa pels serveis administratius de gestió de les sol·licituds d’acreditació d’activitats de formació continuada de les professions sanitàries:

  • Sol·licitud d’acreditació per una activitat formativa presencial, en primera edició.
  • Sol·licitud d’acreditació per una activitat formativa no presencial o mixta, en primera edició.
  • Sol·licitud d’acreditació per edicions successives d’activitats formatives presencials, no presencials o mixtes.

La taxa es meritarà en el moment en què es presenti la sol·licitud del servei o l’activitat que constitueix el fet imposable i no s’iniciarà l’actuació administrativa mentre no es faci l’ingrés de l’autoliquidació corresponent (pagament), que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud. Aquestes taxes són aplicables des de l’1 de gener de 2016.

Queden exemptes del pagament de la taxa les actuacions administratives dirigides a acreditar les activitats de formació continuada que tenguin com a destinataris els professionals sanitaris, que sol·licitin:

a) Els organismes i les entitats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic, sempre que les persones destinatàries no hagin de pagar matrícula per aquestes activitats formatives.

b) Les organitzacions sindicals i els col·legis professionals de les Illes Balears, sempre que les activitats formatives que vulguin acreditar formin part d’un pla de formació continuada de les professions sanitàries i les persones destinatàries no hagin de pagar matrícula.

Accés a la nota de premsa.

[Font: Conselleria de Salut. 19/01/2016]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]