Categoria: Institucions sanitàries

Acords del Consell de Govern de declaracions d’inversions d’interès autonòmic als hospitals de Balears

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2018, s’han publicat diversos Acords del Consell de Govern, de 9 de febrer de 2018, pels quals es declaren inversions d’interès autonòmic als següents edificis dels hospitals de les Illes Balears:

Reforma de l’edifici J de l’Hospital Can Misses

El mes de març de 2015 l’activitat asistencial de l’Hospital Can Misses es va traslladar als edificis nous i es van reagrupar els serveis generals i d’administració a les plantes semisoterrani i tercera, una vegada efectuades les obres d’ampliació i reforma. La major part de l’edifici antic (identificat actualment com a edifici J) va quedar sense reformar.

L’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha elaborat un pla d’ordenació interna a fi de donar resposta a una part de les necessitats assistencials de la gerència única utilitzant aquests espais.

El programa de necessitats, segons les propostes de l’avantprojecte aprovat, se centra en les següents àrees funcionals: centre de salut, residència, hospitalització polivalent 1, hospitalització polivalent 2, sala d’autòpsies i dipòsit de cadàvers, Fundació Banc de Sang, associacions i accés principal i circulacions.

El programa de treballs de les obres no ha de ser superior a dotze mesos. 

El pressupost d’execució material màxim previst és de 2.091.360,00 €, sense incloure-hi el control de qualitat ni de seguretat i salut.

Ampliació i reforma de l’Hospital de Manacor

La construcció de l’Hospital de Manacor va començar a final de l’any 1991 i va acabar el 1995. L’any 2008 es va dissenyar un pla director d’ampliació, però no es va dur a terme.

Ara s’ha redactat un nou Pla, en el qual s’han projectat noves construccions a les quals es traslladaran alguns serveis, de manera que es generarà espai lliure per emprendre la reforma i l’ampliació d’altres serveis, a més d’un pla funcional en el qual es defineixen les característiques formals i funcionals de la reforma i de l’ampliació.

Obres al recinte de l’Hospital Son Llàtzer

L’Hospital Son Llàtzer va començar la seva activitat pública l’any 2002. Setze anys després es considera imprescindible dur a terme diverses obres d’ampliació de les dependències de l’Hospital i dels serveis annexos.

Es considera necessari crear les dependències següents: una zona d’habitacions per al personal de guàrdia de l’Hospital, una central d’Emergències Sanitàries i un annex de l’edifici de flota i logístic.

Pla Director del Recinte de Son Dureta

L’Hospital Universitari Son Espases es va inaugurar l’any 2010 com a resposta a les necessitats assistencials de les Illes Balears, al qual es van traslladar les prestacions sanitàries que s'oferien a l’Hospital Son Dureta i es va abandonar gradualment l’activitat d’aquest, fins que l’any 2012 va cessar per complet la prestació de serveis als usuaris.

Actualment, el recinte hospitalari de Son Dureta està infrautilitzat.

Les necessitats que les Illes Balears tenen i tindran per atendre els pacients crònics, les persones grans en situació de dependència i els pacients que presenten un trastorn greu de la conducta associat a alguna demència fan que el recinte hospitalari de Son Dureta sigui un recurs inestimable per donar resposta tant en el vessant sanitari com en el social.

Per tant, s’ha de donar resposta a les necessitats assistencials seguents: cronicitat, dependència, trastorns de la conducta associats a alguna demencia i proposta de llits.

Es preveu un termini d’execució de cinc anys i mig, comptadors des del moment de la concessió de l’autorització per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

El cost aproximitat de la proposta inicial és de 117,3 milions d’euros.

Remodelació de l’antic Hospital Verge del Toro

El Pla Funcional d’Usos de l’Hospital Verge del Toro pretén recuperar un espai emblemàtic per adaptar-lo a noves necessitats, i crear un model assistencial innovador i clarament orientat cap als pacients crònics que requereixen una valoració integral i multidimensional per elaborar un pla de cures interdisciplinari que proporcioni les cures i la rehabilitació adequats a cada situació clínica.

L’objectiu principal és crear nous recursos hospitalaris i ambulatoris a l’espai de l’Hospital Verge del Toro orientats a proporcionar una atenció integral i de qualitat als pacients amb alguna malaltia crònica i als seus cuidadors.

El dispositiu ha de tenir les àrees següents: hospitalització de cronicitat, àrea ambulatòria de cronicitat i àrea de suport clínic.

[Font: BOIB. Núm. 021.15/02/2018]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*15/05/2019 - Robots teledirigits intervindran en la demolició de Son Dureta.
*10/08/2018 - S'autoritza la despesa per a les obres de reforma de l'edifici J de l'Hospital Can Misses.
*14/06/2018 - Presentació del pla d'usos del futur Hospital Verge del Toro.
*19/01/2018 - El nou Son Dureta comptarà amb un centre de salut i un passeig per accedir al bosc de Bellver.