Categoria: Institucions sanitàries

Modificació de l'annex al Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB 2018-2020

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 55, de dia 27 d'abril de 2021, s'ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 15 d’abril de 2021 per la qual es modifica l’annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2018-2020.

Aquest Pla es va aprovar el mes de març de 2018 i prorrogat el mes de gener de 2021.

Els temps transcorregut des que es va aprovar el Pla fa necessari actualitzar les línies existents (1 a 7, llevat de la línia 6), i afegir dues noves línies (8 i 9)  per a incloure una sèrie d'ajudes, relacionades a continuació,  que ha de gestionar la Conselleria de Salut i Consum, Direcció General de Salut Pública i Participació, dins l'objectiu III relatiu a la lluita contra les desigualtats, consistents en ajuts per a projectes de prevenció i reducció de danys per consum de drogues associades a relacions sexuals d'acord amb l'Estratègia Nacional sobre Addiccions 2017-2024 i el seu Pla d'Acció sobre Addiccions 2018-2020 (línia7.8), així com ajuts per a promoure la seguretat dels aliments en l'entorn familiar, comunitari o d'associacions d'empreses alimentàries de manera que s'implantin bones pràctiques en matèria de seguretat alimentària la qual cosa repercuteix en benefici de l'estat sanitari de la població.

Podeu consultar les actualitzacions en el BOIB esmentat.

Aixímateix,  l'aprovació i les eventuals modificacions de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions es deleguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

[Font: BOIB. Núm. 55. 27/04/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]

Notícies relacionades