Categories: Institucions sanitàries, Qualitat

Contractació del subministrament d'apòsits-dispositius hemostàtics adhesius tissulars

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha autoritzat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears per tramitar l’acord marc del qual derivarà la contractació del subministrament d’apòsits o dispositius hemostàtics adhesius tissulars per als centres dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per un valor màxim estimat de 3.672.712 €. Cal proveir els centres d’una gran quantia d’aquest material a fi de garantir el funcionament correcte de l’activitat assistencial i cobrir-ne les necessitats d’ús.

La morbiditat, la mortalitat i els costs després de la cirurgia o el traumatisme es troben influenciats en gran manera per la pèrdua hemàtica o hemorràgia i les conseqüències que se’n deriven. Prevenir i controlar la pèrdua de sang és fonamental per aconseguir resultats beneficiosos, com ara una disminució del temps quirúrgic, de la recuperació i de la curació de les ferides, i una reducció de la necessitat de transfusions sanguínies i d’altres complicacions com les infeccions.

Per a aquesta prevenció i control és freqüent l'ús del material següent:

• Agents hemostàtics passius o mecànics (esponges de gelatina, col·lagen o apòsits de cel·lulosa oxidada regenerada i no regenerada, entre d'altres) i dispositius de compressió o sutura que intervenen en l’hemostàsia primària.

• Agents hemostàtics actius (gelatina de trombina, pèptids sintètics) que intervenen en l’hemostàsia secundària.

• Segellats de fibrina, concentradors de trombina i fibrinogen que es polimeritzen per formar un coàgul de fibrina.

Tots aquests materials s'apliquen directament en el lloc del sagnat amb presència de sang circulant per ajudar a la formació del coàgul de plaquetes, tots sols o en combinació amb altres tècniques hemostàtiques quan aquestes són impracticables o ineficaces.

Es preveu que aquest contracte tengui una vigència de dotze mesos des de la data en què es formalitzi, amb la possibilitat de prorrogar-lo per un període màxim de 36 mesos més.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 17/05/2021]

[Foto Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel García / Infermera revisa un Reservori Venós Subcutani / CC0 1.0]