Categories: Institucions sanitàries, Recursos humans

Es ratifica l'acord de la Mesa Sectorial de Sanitat per regular els permisos per a la cura de fills amb càncer o una malaltia greu

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha ratificat l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’11 de juny de 2021 pel qual es regula el permís del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears per a la cura de fills amb càncer o una altra malaltia greu.

Aquest acord té per objecte regular el permís per als casos següents:

a) La cura de fills i de persones subjectes a tutela ordinària que siguin menors d’edat i de menors subjectes a guarda amb finalitats d’adopció o acolliment que pateixin càncer o una altra malaltia greu.
b) La cura de fills majors d’edat que convisquin amb els seus progenitors o tutors i pateixin càncer o una altra malaltia greu.

El permís regulat en aquest acord el podrà sol·licitar el personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació sempre que tots dos progenitors, guardadors, acollidors o tutors legals siguin treballadors per compte propi o d’altri i hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan tengui lloc un ingrés hospitalari.
b) Durant el tractament continuat de la malaltia o per necessitat de cura directa, contínua i permanent, tant a l’hospital com al domicili familiar després que s’hagi diagnosticat la malaltia.
c) Quan es produeixi una recaiguda o la reagudització del càncer o de la malaltia greu, inclosos els supòsits en què no calgui un altre ingrés hospitalari, i requereixin cura directa, contínua i permanent.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 05/07/2021]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]