Categoria: Institucions sanitàries

El Servei de Salut assumeix la gestió de les ambulàncies del transport programat i internalitza 245 professionals

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Salut de les Illes Balears assumeix el transport programat no urgent, amb la qual cosa internalitza 245 professionals i s’encarrega del funcionament de les 118 ambulàncies. L'empresa pública GSAIB gestionarà aquest servei, que tindrà un cost estimat anual de 12.479.603 euros.

Amb la internalització, que té per objectiu millorar el nivell de qualitat en l’assistència prestada als usuaris i l’eficiència en la gestió, GSAIB ha subrogat 245 professionals, distribuïts en les categories següents: 182 conductors, 23 ajudants portalliteres, 15 portalliteres, 16 telefonistes, 3 caps de trànsit, 3 administratius, 1 ajudant mecànic, 1 director d’àrea i 1 cap d’equip.

GSAIB assumeix la posada en marxa de les 118 ambulàncies de transport programat que, sumades a les 68 de transport urgent, fan 186, distribuïdes per illes de la manera següent:

Mallorca:

  • 44 ambulàncies de transport urgent
  • 92 ambulàncies de transport programat

Menorca:

  • 9 ambulàncies de transport urgent
  • 12 ambulàncies de transport programat

Eivissa:

  • 13 ambulàncies de transport urgent
  • 13 ambulàncies de transport programat

Formentera:

  • 2 ambulàncies de transport urgent
  • 1 ambulància de transport programat

A aquestes 186 ambulàncies cal sumar 4 vehicles de logística de GSAIB, per la qual cosa la flota puja a 190 vehicles.

La cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut (SNS) inclou el transport sanitari no assistit, aquell que és l’indicat per al trasllat especial de malalts i accidentats que no requereixen assistència tecnicosanitària en ruta. Tenen dret a aquesta prestació les persones malaltes o accidentades quan rebin assistència sanitària del SNS en els centres propis o concertats, els quals per impossibilitat física o d’altres causes exclusivament clíniques no puguin emprar el transport ordinari.

Fins ara, aquest tipus de servei l’havien cobert empreses privades, adjudicatàries del contracte de transport sanitari corresponent. En concret, amb data 26 de novembre de 2016 es va signar el darrer contracte del servei de transport sanitari terrestre no urgent a les Illes Balears amb l’empresa Servicios Sociosanitarios Generales, SL, per l’import de 43.700.000 euros i una durada de 48 mesos (prorrogable per un període màxim de vint-i-quatre mesos).

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 01/05/2022]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]