Categories: Institucions sanitàries, Qualitat

Atenció Primària de Mallorca publica el seu Pla estratègic 2022-2025

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El passat mes de desembre la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca va publicar el seu Pla estratègic 2022-2025, pel qual es fixen les línies estratègiques de present i futur d'aquesta institució.

Tal com s'explica al document, el Pla estratègic 2022-2025 de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca analitza d’una manera sistematitzada la realitat actual de l’atenció primària, què es pretén fer i a on es vol arribar, com fer-ho i com saber si s’ha assolit l’objectiu. És una guia de referència per a tots els organismes, els col·lectius i les persones implicats en el Pla i actua com a element orientador i dinamitzador per aconseguir les metes proposades amb coherència i racionalitat.

En la part inicial s’assenyalen els principis i els valors que caracteritzen el sistema públic de salut de les Illes Balears i l’atenció primària. A continuació, es presenta l’anàlisi de context i de situació que ha permès saber els factors intrínsecs i extrínsecs que formen la situació en què es troba l’atenció primària de Mallorca. Seguidament, a partir de l’anàlisi de situació i basant-se en els principis i els valors assenyalats, s’estableixen quatre àrees d’intervenció (ciutadania, professionals, organització de l’atenció primària i relacions d’aquesta amb l’entorn), sobre les quals es presenten recomanacions d’avanç i de desenvolupament en forma de set línies estratègiques i de vint-i-un objectius estratègics. Així mateix, per raons de practicitat i d’eficiència es mantenen i s’integren altres plans o programes que ja estaven implantats, relatius a la cronicitat, la seguretat del pacient i la promoció de la salut.

Per a cadascun dels objectius estratègics es presenten algunes propostes d’actuació, de caràcter més tàctic i operatiu, en forma d’accions dirigides a respondre als problemes reals de la població i encaminades a millorar la qualitat de l’atenció primària. Aquestes actuacions s’han d’especificar i s’han de desenvolupar plenament per mitjà dels projectes operatius corresponents. Finalment, el document es completa amb les propostes d’implementació, seguiment i avaluació del Pla.

Accedeix aquí al Pla estratègic 2022-2025.

[Font: Atenció Primària de Mallorca. 27/01/2023]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]