Categoria: Institucions sanitàries

Manifest del Grup d'Investigació en Cures de Son Espases pel dia de la recerca infermera, que se celebra avui 12 de maig

El Grup d'Investigació en Cures de l'HUSE (GIC-HUSE)

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El dia 12 de maig se celebra el dia internacional de la recerca infermera amb motiu de l'aniversari del naixement de Florence Nightingale, fundadora de la infermeria moderna. Per aquest motiu, el GIC-HUSE ha redactat un manifest per donar a conèixer i valorar la recerca en el camp de la infermeria.

Les infermeres i els infermers donen una atenció i cures personalitzades. Fonamentalment perquè consumeixen, desenvolupen i produeixen investigació. Generalment, les cures que es donen es basen en les pràctiques basades en l'evidència científica. Això suposa una prestació de les millors cures des de la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i el tractament en els processos de malaltia dels pacients.

La recerca en la infermeria du inherent l'abordatge dels pacients amb un enfocament integral, multi i interdisciplinari, elaborant una estratègia de feina professionalitzada per facilitar la cura i potenciar el benestar i la qualitat de vida dels pacients en el seu entorn familiar, social i laboral.

La infermeria que es basa en evidències s'estableix com el nexe d'unió entre la infermeria investigadora i la infermeria assistencial. Per dur a terme unes cures de qualitat, és important que aquestes siguin efectives, eficaces i eficients. Ser crítics i qüestionar el motiu de fer unes cures o una tècnica determinada motiva a fonamentar, amb dades que provenen dels treballs d'investigació i no en creences ni en el «sempre s'ha fet així».

La finalitat de dur a terme investigacions no és només per presentar-les en revistes o congressos, sinó que ajuden a apostar pel desenvolupament d'unes cures amb rigor científic que donin seguretat en el dia a dia, als professionals i als pacients.

Des del Grup d'Investigació en Cures de l'Hospital Universitari Son Espases (GIC-HUSE) es vol fer visible la importància de la recerca infermera. Els diferents membres del GIC expressen els següents missatges perquè s'interioritzi el missatge en el saber dels pacients, el col·lectiu de les infermeres i infermers, els professionals sanitaris i no sanitaris i les institucions:

  • José A Rubiño, infermer d'urgències d'adults de l'HUSE, coordinador del GIC-HUSE i responsable de la Unitat d'Investigació d'Infermeria (UNIE) de l'HUSE. Psicòleg i Doctor en Neurociències a la Universitat de les Illes Balears (UIB). És investigador en l'àmbit de la humanització de les cures (percepció de qualitat de vida i satisfacció percebuda, respectant el descans/son dels pacients en un servei d'urgències, cures invisibles, acompanyament de pacients, etc.), ritmes biològics i processos neuropsicològics en l'envelliment.

«La recerca és la pedra angular per a la millora, el canvi i la innovació en les cures. Suposa potenciar la seguretat i l'atenció de qualitat, per tant, ens aproxima a l'excel·lència de les cures».

«Es requereix un major suport institucional i recursos per a la recerca. Impulsar i potenciar la investigació tendrà un impacte sobre el desenvolupament professional i les motivacions dels professionals d'infermeria en la cerca de l'evidència en les cures». 

  • Rocio Magdaleno Moya, infermera de l'Hospital de Dia d'Adults d'Oncohematologia de l'HUSE i investigadora en els processos oncohematològics complexos.

«Companys, hem d'incloure la recerca en la nostra feina diària. És la base per oferir unes cures de qualitat. Cerquem junts les eines perquè sigui accessible i factible en les unitats. La recerca infermera és una tasca de tots!»

  • María Yolanda Martínez González, infermera a la Unitat de Subaguts de l'Hospital Psiquiàtric i investigadora en processos de salut mental.

«La recerca t'ajuda a reflexionar sobre la pràctica de les cures, és la base per a construir coneixement i permet fonamentar la identitat de la nostra professió».

  • Maria Rosa Huguet Vives, infermera d'Urgències d'Adults de l'HUSE i investigadora en l'àmbit de les cures centrades en aspectes emocionals dels pacients en el servei d'urgències.

«Les infermeres som dels professionals sanitaris que passam més temps amb els pacients. Per això, és molt important oferir cures de qualitat, basats en l'evidència i segons les darreres recomanacions. També és important empoderar-nos i animar-nos a investigar. Juntes tenim molt a aportar a la comunitat científica!».

  • Ismael Andrades Gonzáles, infermer de Cures Intensives de Pediatria de l'HUSE i investigador en l'àmbit de les cures i l'ús de les noves tecnologies que incideix en els familiars dels pacients:

«La recerca infermera és un dels pilars de la nostra professió, que ens ajuda a potenciar, desenvolupar, visibilitzar i demostrar tots els nostres acompliments i dedicació dirigida als pacients. Per això, animam als companys a incloure aquest meravellós món en la pràctica diària».

  • María Garcia Maldonado, infermera en la unitat d'hospitalització de cirurgia general i digestiva de l'HUSE  i investigadora en els processos de cures d'accessos vasculars.

«Els coneixements científics avancen i les pràctiques basades en l'evidència ens permeten estar a l'avantguarda per desenvolupar i aplicar unes cures de qualitat. Invertir temps en recerca possibilita desenvolupar la nostra feina diària i fonamentar-la en uns coneixements sòlids i actualitzats».

  • Javier Sánchez Muñoz, infermer de l'Hospital de Dia d'Oncologia de l'HUSE i investigador en els processos al final de la vida.

«La recerca en infermeria és el camí fonamentat per aconseguir una disciplina respectada, ja sigui en l'àmbit clínic com en el social i polític».

El Manifest del GIC-HUSE acaba amb els lemes següents:

«Si ets infermera o infermer, tu pots investigar!».

«La recerca infermera és la base de l'excel·lència de les cures».

Llegeix aquí el Manifest del GIC-HUSE pel Dia Internacional de la Recerca Infermera.

[Font: GIC-HUSE]

[Foto: GIC-HUSE]