Categories: Institucions sanitàries, Recursos humans

El Govern Balear aprova un pla de mesures urgents per captar i fidelitzar professionals sanitaris

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El decret contempla la regulació jurídica de les zones de difícil cobertura i la declaració de noves de molt difícil cobertura. El decret també elimina el requisit de coneixement del català per accedir als llocs de feina amb funcions sanitàries del Servei de Salut.

Augmentar el personal sanitari és una tasca urgent per garantir l’atenció i reduir les llistes d’espera. Per aquest motiu, el Consell de Govern ha aprovat un decret llei de mesures urgents per captar i fidelitzar professionals sanitaris.

Aquest decret estableix el següent:

  • Es regulen jurídicament les zones i especialitats de difícil cobertura i la possibilitat de declarar-ne de noves de molt difícil cobertura, vinculades a un complement de millora retributiva, per garantir la cobertura sanitària.
  • S’elimina el requisit de coneixement de català per accedir als llocs de feina amb funcions sanitàries del Servei de Salut.

Llocs de feina de difícil cobertura

Amb aquest decret s’estableix un marc normatiu i s’atorga seguretat jurídica a la definició dels llocs de difícil cobertura, unificant aquest concepte retributiu.

El lloc de feina de difícil cobertura és una categoria professional o especialitat, la provisió de la qual es veu dificultada per raons d’índole tècnica o geogràfica. Per fer atractius aquests llocs (i zones), es crea un complement retributiu complementari.

En el Servei de Salut, es consideren places i llocs de feina de difícil cobertura els ocupats per personal estatutari sanitari de les categories A1 i A2 que fan feina a les àrees de salut de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Llocs de molt difícil cobertura

En aquells supòsits en què hi hagi un dèficit estructural en la provisió i concorri una necessitat urgent que impedeixi garantir la cartera de serveis de l’àrea de salut corresponent, el Consell de Govern, a instància del director general del Servei de Salut, podrà declarar noves places, zones o funcions de molt difícil cobertura, tenint en compte la insularitat com a fet diferenciador.

La resolució del Consell de Govern concretarà les quanties que han de percebre aquests professionals, així com la durada de la mesura. Aquestes quantitats podran arribar fins a un increment màxim del 300% per sobre del complement actual dels llocs qualificats com de difícil cobertura.

Eliminació del requisit de coneixement de català

Els processos selectius i de provisió de personal amb funcions sanitàries permetrà l’accés d’aquells professionals millor qualificats, sense que la falta de l’acreditació oficial d’un determinat nivell de català es converteixi en un element dissuasiu a l’hora d’accedir-hi.

La Conselleria de Salut procurarà que, una vegada dins de l’Administració, les persones que no tinguin un determinat nivell de català puguin formar-se o millorar en el coneixement de la llengua catalana, amb la col·laboració de l’Administració, per mitjà del foment dels cursos adequats, per facilitar als ciutadans el dret d’utilitzar qualsevol de les dues llengües oficials en les seves relacions amb l’Administració. Igualment, els procediments de provisió de personal valoraran com a mèrit els diferents nivells de coneixements de català.

[Font: Conselleria de Salut. 28/08/2023]

[Foto: Govern de les Illes Balears]