Categoria: Institucions sanitàries

La Conselleria de Salut afronta els reptes de la sanitat Balear amb més de 2.350 milions d'euros

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L’aposta per atenció primària, l’abordatge de les llistes d’espera i la reactivació de la carrera professional són alguns dels reptes del Servei de Salut. Els pressuposts del 2024, amb 5,2 milions, seran els primers pressuposts de la recentment creada Direcció General de Salut Mental.

Per al 2024, la Conselleria de Salut comptarà amb un pressupost de 2.354,4 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 5,1% respecte del 2023.

Servei de Salut

Per al 2024, la Conselleria de Salut destinarà la partida més àmplia del pressupost al Servei de Salut, que disposarà de 2.275 milions d’euros per a aquest exercici, cosa que suposa un increment de més de 82 milions d’euros i un 3,7%.

A aquesta quantitat cal afegir l’increment de pujada salarial a partir de l’1 de gener per a tots els treballadors públics de la CAIB i la reactivació de la carrera professional —congelada des de l’any 2018—.

El capítol relatiu a despeses de personal creix un 4,3% fins a assolir els 1.067 milions d’euros. Això significa un increment de 43,5 milions d’euros, que aniran destinats principalment als programes de fidelització i captació de professionals sanitaris, així com a consolidar i estabilitzar el personal interí en personal estatutari fix a través dels processos d’estabilització de més de setanta categories sanitàries i no sanitàries, que finalitzaran el 31 de desembre de 2024.

El pressupost del Servei de Salut per al 2024 té com a un dels objectius principals l’aposta ferma i decidida per l’atenció primària, que creix en 52,1 milions d’euros, i que assoleix la xifra de 620,8 milions d’euros, fet que suposa un increment del 9% respecte del pressupost de l’any passat.

Un altre dels grans reptes per al 2024 serà l’abordatge de les llistes d’espera. Amb la intenció de reduir-les dràsticament, el pressupost disposa, distribuïts en diversos capítols, una inversió d’aproximadament 22 milions d’euros.

El pressupost de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera serà de 172,7 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment d'un 7,2% (11,6 milions d'euros). Aquesta inversió tindrà una part important dedicada a la captació de nous professionals a través de les zones de molt difícil cobertura, i també a l'increment de places de formació MIR. L'any que ve Can Misses tindrà Unitat Docent de l'especialitat de Pediatria.

El pressupost de l'Àrea de Salut de Menorca aconsegueix el 2024 els 118,9 milions d'euros, un 1,5% d'increment pressupostari i en xifres absolutes, 1,7 milions d'euros més.

Quant al Pla d’Inversions, en total es destinaran 134,2 milions d’euros als diferents projectes plantejats per afermar la xarxa sanitària pública. Entre ells destaquen els de Son Dureta, Hospital Verge del Toro o l’Hospital de Manacor.

A més, el 2024 començarà la construcció dels nous centres de salut de Pollença i Son Ferriol, i està previst que acabin les obres del Centre de Salut Nuredduna (Artà) i les unitats bàsiques de Montuïri, Sant Joan i Santa Margalida. Paral·lelament, ja s’ha sol·licitat a l’Ajuntament de Ciutadella la cessió d’un solar per a la construcció del nou centre de salut Canal Salat, i s’ha començat a treballar també en el nou centre de Formentera.

El pressupost també preveu una partida de 3,2 milions d’euros per reformar l’antic Ambulatori del Carme com a nova seu dels Serveis Corporatius del Servei de Salut.

Direcció General de Salut Mental

La primera Direcció General de Salut Mental comptarà amb un pressupost de 5,2 M d’euros. D’aquests, en destinarà 1,4 M € a engegar programes com la coordinació assistencial, l’atenció a la població infantojuvenil, els programes de salut mental per als professionals de la salut o a potenciar els dispositius que atenen persones amb un trastorn mental greu.

Promoure l’abordatge de la salut mental basat en la humanització, els drets humans i l’erradicació de l’estigma serà un altre dels grans objectius d’aquesta direcció general, junt amb la prevenció del suïcidi, la postvenció i l’actuació sobre la solitud no desitjada.

Es preveu una partida de 225.500 € per actualitzar i millorar infraestructures i equipament de les unitats de conductes addictives (UCA). A més, es destinaran 2,5 milions d’euros a les accions de prevenció, atenció i inserció social de les persones amb addiccions. L’elaboració del Pla Integral d’Addiccions 2025-2028 i l’Estratègia de Dispensació Responsable d’Alcohol seran algunes de les accions que impulsarà la Plataforma per a un Oci de Qualitat de les Illes Balears.

Direcció General de Salut Pública

L’assignació pressupostària de la Direcció General de Salut Pública i de l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears per al 2024 ascendeix a 27,6 M, amb un increment global pel que fa a l’any 2023 del 2,5%. Aquest increment respon principalment a la introducció de la immunització contra el virus respiratori sincicial (nirsevimab) i la meningitis B.

D’altra banda, durant l’any 2024 s’implementarà l’Estratègia de Càncer de les Illes Balears, que iniciarà el nou programa de cribratge de càncer de cèrvix i potenciarà els cribratges de càncer de mama i de còlon, amb l’objectiu d’aconseguir més cobertura.

Des de Salut Pública s’impulsarà la vigilància epidemiològica de malalties transmissibles i no transmissibles, les malalties de declaració obligatòria, el registre de VIH/sida i s’iniciarà el seguiment dels treballadors exposats a amiant, la interrupció voluntària de l’embaràs i el registre de malalties rares.

Salut Pública també ha incrementat l’assignació dels centres insulars de Menorca i Eivissa i Formentera en gairebé un 19%, incloent-hi l’acreditació de la unitat analítica d’Eivissa.

Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació

El pressupost de la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació s’ha incrementat un 7,1%, i arriba als 4,6 M d’euros. L'any 2024 es crearan les unitats d’assajos clínics a Son Llàtzer i Son Espases, i es donarà continuïtat a les activitats coordinades des del Servei de Recerca Sanitària, com ara el Comitè d’Ètica de la Investigació amb Medicaments de les Illes Balears (CEIm) i la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears.

Durant el 2024 es crearà la nova especialitat de Medicina d’Urgències i Emergències i s’iniciaran els passos necessaris per acreditar-ne les unitats docents.

En relació amb l’Oficina de Voluntats Anticipades, es treballarà per disminuir la llista d’espera que hi ha a la nostra Comunitat. Així mateix, des de la Direcció General es continuarà aportant finançament per mantenir l’estructura de l’IdISBa, amb el compromís d’augmentar-la progressivament durant la legislatura.

Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum

El pressupost d’aquesta DG és de 5,1 M euros, que permetran desenvolupar les estratègies de salut davant els principals reptes que comporten l’atenció a una cronicitat en augment i les noves demandes en prestació de serveis sanitaris públics.

Aquesta direcció general actualitzarà la normativa reguladora de l’ordenació farmacèutica amb una nova Llei d’ordenació farmacèutica.

Quant a Consum, es treballarà a millorar el programa SICONSUM, així com a protegir i defensar els consumidors. En aquesta línia, es presentarà al Parlament una nova Llei per a la protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.

Banc de Sang

La Fundació Banc de Sang i Teixits comptarà amb un pressupost de 12,8 M d’euros. Els seus objectius per al 2024 són modernitzar la institució en l’àmbit formatiu, disposar de l’eina de la Seu Electrònica, posar les bases per crear la Unitat de Plasma i completar el Pla de Contingència.

Secretaria General

De la Secretaria General destaca el projecte de reforma integral de l’edifici de Cecili Metel, amb un pressupost de 13,4 M.

Pel que fa al finançament, es farà completament amb fons finalistes, en concret amb el factor d’insularitat. L’Ajuntament ja n’ha aprovat la llicència i es preveu que es liciti el primer trimestre del 2024.

[Font: Conselleria de Salut. 14/11/2023]

[Foto: Conselleria de Salut]