Categoria: Recursos humans

Llistes definitives de diversos concursos de trasllats voluntaris de l'IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 126, de dia 16 de juliol de 2020, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 9 de juliol de 2020, per les quals s’aproven les llistes definitives de concurs de trasllats voluntari.

Metge d’urgències hospitalàries.

Infermer salut mental.

Contra aquesta Resolució pot interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des del dia següents de la publicació.

[Font: BOIB. Núm. 126. 16/07/2020]

[Foto: Infosalut / CC BY-NC-SA 4.0]

Notícies relacionades