Categoria: Recursos humans

Resolució definitiva del concurs de trasllats de places bàsiques d'infermeria

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 132, de 28 de juliol de 2020, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 15 de juliol de 2020 per la qual es modifica la Resolució del director general de l'IB-Salut, de 24 d’octubre de 2019, per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria d’infermeria.

Es modifica la puntuació d'Ana Maria Navarro Bertos apareguda en la Resolució del director general de l'IB-Salut, de 24 d'octubre de 2019, per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria d'infermeria, de tal manera que la seva puntuació final és 34,20, tal i com figura en l'annex que s'adjunta a aquesta resolució. 

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- pot interposar-se un recurs de reposició, en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la publicació d’aquesta resolució. També es pot presentar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent de la publicació d'aquesta resolució.

[Font: BOIB. Núm. 132. 28/07/2020]

[Foto: Hospital de Manacor]

Notícies relacionades