Categoria: Recursos humans

Convocatòria de la plaça d'Especialista de Pneumologia de l'Hospital Mateu Orfila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 158, de dia 12 de septembre de 2020, s'ha publicat la Resolució de la convocatòria de facultatiu especialista d’àrea de Pneumologia de l’Hospital Mateu Orfila corresponent a la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca

Aquesta resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 10 de setembre de 2020, convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Pneumologia .

L'objecte d'aquesta convocatòria es el concurs per mitjà del procediment especial de mèrits per la selecció de personal estatutari temporal per cobrir una plaça de facultatiu especialista d'àrea de Pneumologia corresponent a la gerència de l'esmentada àrea de salut. Les característiques del lloc a cobrir són les pròpies de l'especialitat

S'aprova aquesta aquesta convocatòria per cobrir una plaça de personal estatutari temporal de la gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.

S'aproven les bases que regeixen aquesta convocatòria (annex 1 d'aquesta resolució) i el barem de mèrits que s'aplicarà al concurs (annex 2).

Termini

Les persones interessades a participar en la convocatòria disposen de 10 dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 158. 12/09/2020]

[Foto: Infosalut / Hospital Mateu Orfila / CC0 1.0 Universal]

Notícies relacionades