Categoria: Recursos humans

Resolucions dels concursos de trasllats voluntaris de diverses especialitats de l'IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 166, de dia 26 de setembre de 2020, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 10 de setembre de 2020, per les quals es resolen amb caràcter definitiu els concurs de trasllats voluntaris per proveir places bàsiques vacants de diverses especialitats.

 - Especialista d’àrea d’anestèsia i reanimació.

- Especialista d’àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia.

Contra aquestes resolucions que exhaureixen la via administrativa, pot interposar-se recursos de reposició davant el mateix òrgan que els dicta en el termini d'un mes comptador des del dia següent de les publicacions.

[Font: BOIB. Núm. 166. 26/09/2020

[Foto: Infosalut / Personal Sanitari / CC BY-NC-SA 4.0]