Categoria: Recursos humans

Adjudicació de places de tècnics de radiodiagnòstic i de laboratori de l'IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 174, de dia 10 d'octubre de 2020, s'han publlicat les resoluacions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 6 d’octubre de 2020, per les qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició de diverses categories.

Categoria de tècnic superior especialista en radiodiagnòstic.

- Categoria de tècnic/tècnica superior especialista en laboratori.

Termini

La presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució. Perden aquest dret les persones que no s'incorporin a la seva destinació en aquest termini, excepte en els casos d'impossibilitat acreditada i apreciada per l'òrgan convocant.

[Font: BOIB. Núm. 174. 10/10/2020]

[Foto: Infosalut / Personal sanitari Hospital Universitari Son Espases / CC BY-NC-SA 4.0]