Categoria: Recursos humans

Correcció del concurs de mèrits per constituir les borses generals de personal estatutari temporal de l'IB-Salut del grup de gestió de la funció administrativa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 10 de 18 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de gener de 2022 de correcció d'errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 8 de novembre de 2021 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria de grup de gestió de la funció administrativa.

Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de novembre de 2021 es va convocar un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria de grup de gestió de la funció administrativa (BOIB núm. 156, d'11 de novembre de 2021)

S'han advertit alguns errors en aquesta Resolució, concretament en l'antecedent 7 i en els punts 2.2, 5.7 ,6.1, 6.3, 9.1 i 13.1.

Es rectifica en l'annex d'aquesta resolució els errors observats en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de novembre de 2021 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria de grup de gestió de la funció administrativa.

S'estableix un termini de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució perquè puguin inscriure's i/o afegir mèrits tots els candidats interessats a formar part de la Borsa Única de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria de grup de gestió de la funció administrativa. No serà necessari que es tornin a inscriure els aspirants que s'haguessin inscrit telemàticament dintre del termini i en la forma escaient, tot i que hi podran afegir i/o actualitzar els mèrits.

Es disposa que la data per a la realització de la prova teoricopràctica s'indicarà en la resolució per la qual s'aprovi la llista definitiva d'admesos i exclosos en el procediment selectiu.

[Font: BOIB núm. 10. 18/01/2022]

[Foto: Govern de les Illes Balears]