Categoria: Recursos humans

Concurs de mèrits per constituir una borsa d'especialista en infermeria del treball

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 37 de dia 15 de març de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/a especialista en infermeria del treball.

Requisits

  • Tenir el grau universitari que habiliti per exercir la professió d'infermeria o diplomatura universitària en infermeria amb el títol d'especialista en infermeria del treball.
  • Tot aspirant que sigui ciutadà d'un estat o territori on el castellà no sigui idioma oficial ha d'acreditar el domini d'aquesta llengua o de la llengua catalana presentant un certificat de nivell B1.

Inscripcions

La borsa d'ocupació de personal estatutari temporal del Servei de Salut estarà oberta permanentment per a la categoria convocada. Per confeccionar les llistes es faran actualitzacions periòdiques; no obstant això, s'estableix un termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria perquè s'hi inscriguin nous aspirants i perquè els inscrits afegeixin mèrits o facin les modificacions pertinents a l'efecte de constituir la primera llista de borsa única d'aquesta categoria. Els aspirants que s'hagin inscrit una vegada transcorregut aquest termini seran tinguts en compte en la següent actualització de mèrits que es faci en la categoria.

Per a més informació consultau aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 37. 15/03/2022]

[Foto: Hospital Comarcal d'Inca]