Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de supervisor/a de la Unitat d'Hospitalització de Pediatria de Son Espases

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 150, de dia 22 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat d'Hospitalització de Pediatria (UH1B).

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari).
  • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.

Documentació a presentar

Els aspirants han de presentar amb la sol·licitud la documentació que es relaciona a continuació:

  • Currículum professional del candidat.
  • Projecte Tècnic de Gestió i Organització de l'Àrea Assistencial.

Sol·licitud

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 150. 22/11/2022]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]