Categoria: Recursos humans

L'IdISBa inicia la contractació d’un/a investigador/a postdoctoral dins del programa "Stop Fuga de Cervells"

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 32, de dia 14 de març de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un investigador o investigadora postdoctoral, convocatòria patrocinada pel programa "Stop Fuga de Cervells", impulsat per Roche Farma S.A.

Requisits

Entre altres, cal complir amb els següents requisits:

  • Haver obtingut el títol de doctor o doctora a partir de l'1 de gener de 2018.
  • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.
  • Disposar del compromís d'acollida del grup d'investigació. Només s'acceptarà un compromís d'acollida per persona candidata.

Funcions

  • Desenvolupament de programes d'investigació propis de la seva àrea, incorporant‑se a grups d'investigació de l'IdISBa.
  • Potenciació de les línies d'investigació existents.
  • Realització i fomentació de publicacions d'impacte nacional i internacional.
  • Obtenció de projectes competitius.
  • Generació i transferència de coneixements amb impacte en la salut de la població i al sistema sanitari.

Presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 30 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 32. 14/03/2023]

[Foto: Pancreatic Cancer Oncogenesis IdISBa]