Categoria: Recursos humans

Convocatòria dels llocs de director/a de les zones bàsiques de salut d’Escola Graduada, Marines i Son Pisà

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 42, de dia 4 d'abril de 2023, s'han publicat tres resolucions del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 27 de març de 2023, per les quals es convoquen les provisions, pel procediment de lliure designació, dels llocs de treball de director/a de la zona bàsica de salut d’Escola Graduada, Marines i Son Pisà, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari (categories de metge/essa de família en EAP, de facultatiu/iva especialista en Pediatria/Puericultura d'Àrea i en EAP o d'infermer/a) o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP (Cos Facultatiu Superior, Escala Sanitària, especialitat sanitaris locals – metges o Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, especialitat sanitaris locals – practicants) dels subgrups A1 o A2.
  • Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS corresponent.
  • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B2.

Sol·licituds i documentació

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació.
  • Projecte de gestió en relació amb les activitats a desenvolupar en la zona bàsica de salut.
  • Curriculum vitae.
  • Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 42. 04/04/2023]

[Foto: Infosalut / Centre de Salut de Muntanya / CC BY-NC-SA 4.0]