Categoria: Recursos humans

Concurs pels llocs de feina de cap de secció de Recursos Humans i cap de grup de Nòmines i Seguretat Social de Son Llàtzer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 42, de dia 4 d'abril de 2023, s'han publicat les resolucions del director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, de 29 de març de 2023, per les quals es convoca la provisió, pel sistema de concurs, dels llocs de treball de cap de secció de Recursos Humans i de cap de grup de nòmines i seguretat social de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Requisits pel lloc de cap de secció de Recursos Humans

Entre altres requisits, per optar al lloc de cap de secció de Recursos Humans cal tenir qualsevol de les titulacions següents:

  • Títol de doctor/a, llicenciat/llicenciada, graduat/graduada, enginyer/a, arquitecte/a o equivalent (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup A1); Títol d'enginyer/a tècnic/a, diplomat/diplomada, arquitecte/a tècnic/a, formació professional de tercer grau o equivalent (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup A2); Títol de batxiller superior, formació professional de segon grau o equivalent (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis o a Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C1).
  • Acreditar els coneixements de català corresponents al nivell B2.

Requisits pel lloc de cap de Grup de Nòmines i Seguretat Social

Entre altres requisits, per optar al lloc de cap de Grup de Nòmines i Seguretat Social cal tenir la titulació següent:

  • Títol de batxiller superior, formació professional de segon grau o equivalent (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis de Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C1); Títol de graduat/ada en ESO (LOE), graduat/ada en educació secundària (LOGSE), graduat/ada escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla 1957) o tècnic/a auxiliar (per a personal pertanyent a categories de gestió i serveis de Cossos Generals o Escales d'aquests del subgrup C2).
  • Acreditar els coneixements de català corresponents al nivell B2.

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 42. 04/04/2023]

[Foto: Infosalut / Hospital Universitari Son Llàtzer / CC BY-NC-SA 4.0]