Categoria: Recursos humans

Es convoquen tres places d'administratiu per a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 49, de dia 18 d'abril de 2023, s'han publicat dues resolucions per les quals es convoquen tres places de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa que estan vacants i sense ocupar. Dues corresponen a la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Convocatòria 2023_12), i una al Departament de Comptabilitat de l'Hospital Can Misses (Convocatòria 2023_11).

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i pertànyer a la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària, o a la de l'Hospital Can Misses, segons correspongui a la convocatòria.
  • Pertànyer a algun grup de classificació inferior de la funció administrativa o a una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.
  • Estar en la situació de servei actiu.
  • Tenir qualsevol de les titulacions següents: batxiller (LOE), batxiller (LOGSE), batxillerat unificat polivalent, batxiller superior (pla de 1957), tècnic/tècnica, tècnic/ tècnica especialista, haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys o equivalent. També podran accedir els qui acreditin haver prestat serveis durant cinc anys en la categoria d'origen i tenir qualsevol dels següents títols: graduat/graduada en educació secundària obligatòria (LOE), graduat/graduada en educació secundària (LOGSE), graduat/graduada escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla de 1957), tècnic auxiliar o equivalent.
  • Acreditar coneixements de català de nivell B2.

Sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de 10 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 49. 18/04/2023

[Foto: Govern de les Illes Balears]