Categories: Recursos humans, Institucions sanitàries

S'aprova el decret de noves categories del personal estatutari del Servei de Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Entre les categories aprovades destaca el reconeixement del metge de cures pal·liatives. També es crea, per primera vegada en tot l’Estat, la categoria de tècnic en educació física.

El Consell de Govern ha aprovat el Decret de noves categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut. Aquesta norma crea nou categories noves de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears i en regula els requisits de titulació, les funcions i les retribucions. A més, es modifiquen les funcions d’altres tres categories ja existents.

L’aprovació d’aquest decret respon a la necessitat de l’Administració sanitària d’adaptar-se, pel que fa a l’organització, per tal d’adequar-se a les noves necessitats i per millorar la qualitat de l’assistència, la qual cosa implica l’existència d’unes categories professionals adequades i adaptades a les necessitats de cada moment, que permetin incorporar al sistema sanitari les persones que estiguin més preparades professionalment per cobrir aquestes necessitats.

Categories de nova creació 

  • En primer lloc, en l’àmbit del personal estatutari sanitari amb formació universitària, es creen les categories de metge d’emergències, metge de cures pal·liatives i metge d’hospitalització a domicili.
  • En segon lloc, en l’àmbit del personal estatutari de gestió i serveis amb formació universitària, es creen les categories de tècnic en ciències de la informació, tècnic en assessorament lingüístic i tècnic en activitat física.
  • En tercer lloc, en l’àmbit del personal estatutari sanitari amb formació professional, es creen les categories de tècnic superior especialista en audiologia protètica i tècnic superior especialista en ortopròtesis i productes de suport.
  • En quart i últim lloc, en l’àmbit del personal estatutari de gestió i serveis pertanyent al grup d’altres agrupacions, es crea la categoria de tècnic de transport sanitari.

En aquest decret també es modifiquen les funcions de tres categories professionals ja existents: conductor, tècnic superior de sistemes i tecnologies de la informació i tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació.

Les categories creades per aquest decret es regulen sota el règim de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, i per la normativa aplicable al personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

Aquest decret s’aprova després d’haver-se negociat amb les organitzacions sindicals més representatives presents en la Mesa Sectorial de Sanitat del Servei de Salut.

Per tal de complir el principi de transparència, en la fase d’avantprojecte el text ha estat sotmès als tràmits de consulta pública prèvia, audiència i informació pública. Igualment, n’han emès informes l’Institut Balear de la Dona, el Consell de Salut de les Illes Balears, el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, la Comissió de Personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Consultiu de les Illes Balears.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 08/05/2023]

[Foto: Govern de les Illes Balears]