Categoria: Recursos humans

Convocatòria de director/a d’Infermeria de l'Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 147 de dia 28 d'octubre de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consumper la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director/directora d’Infermeria de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985.

Funcions

a) Dirigir, coordinar i avaluar el funcionament de les unitats i els serveis de la direcció d'Infermeria i les activitats del personal integrat en aquests.

b) Analitzar i desenvolupar els serveis assistencials en l'àmbit de la infermeria de l'Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

c) Dirigir i coordinar els recursos humans dins l'Àrea d'Infermeria de l'Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

d) Promocionar i avaluar la qualitat de les activitats assistencials, docents i investigadores desenvolupades pel personal d'infermeria.

e) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixin el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, el director d'Assistència Sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears, el director gerent de l'Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, i les que li deleguin expressament.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 147. 28/10/2023]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]