Categoria: Recursos humans

Publicació provisional d’aspirants admesos i exclosos a l'oposició de treballadors socials

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 68, de 5 de maig de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aproven les llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria treballador/treballadora social.

El concurs oposició es va convocar en el mes de febrer de 2015.

El termini per presentar reclamacions o esmenar defectes d'exclusió és de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 68. 05/05/2015]